งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
การดำเนินการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) คน

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส.อ.
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อกล่าวหา
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) จน คน ผลิต/นำเข้า คน คค คน คค./จน คน เสพ คน ผลการจับกุมรวมทั้ง 228 คน

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) กรัม

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) กรัม

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) เม็ด

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) ลิตร

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) เม็ด

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) เม็ด

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) กรัม

14 สถิติการจับกุมสารระเหย
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51) ซีซี

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51)

18 การประชุม ศตส.อ. ตั้งแต่เดือน ต.ค. 51 – 15 พ.ย. 51
- อำเภอเมืองยะลา รวม 2 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา รวม 3 ครั้ง - อำเภอกาบัง รวม 1 ครั้ง - อำเภอกรงปินัง รวม 2 ครั้ง - อำเภอยะหา รวม 1 ครั้ง - อำเภอรามัน รวม 1 ครั้ง - อำเภอเบตง รวม - ครั้ง - อำเภอธารโต รวม ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google