งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ๓. ๑. ๑. ๒ ) ๓. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ( ๓. ๑. ๗ ) ๔. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ พนักงานสอบสวน และความมั่นใจในการ อำนวยความยุติธรรม ( ๓. ๑. ๘. ๑ ) ๕. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน ( ๓. ๑. ๘. ๒ )

2 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ระดับ Front Office (3.1.1.1) ภาค 1 ชัยนาท 78.06 นนทบุรี 78.21 ปทุมธานี 69.31 พระนครศรีอ ยุธยา 65.83 ลพบุรี 80.96 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

3 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office (3.1.1.1) ภาค 3 สมุทรปราก าร 69.41 สระบุรี 86.88 สิงห์บุรี 78.28 อ่างทอง 79.19 รวมภาค 176.41 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 3

4 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3.1.1.2) ภาค 1 ชัยนาท 56.27 นนทบุรี 59.30 ปทุมธานี 62.93 พระนครศรีอ ยุธยา 60.28 ลพบุรี 54.76 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

5 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3.1.1.2) ภาค 1 สมุทรปรา การ 70.37 สระบุรี 55.89 สิงห์บุรี 54.25 อ่างทอง 57.16 รวมภาค 159.06 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

6 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3.1.7) ภาค 1 ชัยนาท 51.05 นนทบุรี 57.92 ปทุมธานี 61.32 พระนครศรีอยุ ธยา 56.18 ลพบุรี 55.93 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

7 บช. ภ. จว. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3.1.7) ภาค 1 สมุทรปรา การ 71.52 สระบุรี 52.16 สิงห์บุรี 49.01 อ่างทอง 57.11 รวมภาค 156.99 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

8 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ พนักงานสอบสวน และความมั่นใจใน การอำนวยความยุติธรรม (3.1.8.1) ภาค 1 ชัยนาท 62.44 นนทบุรี 56.07 ปทุมธานี 53.73 พระนครศรีอยุ ธยา 55.94 ลพบุรี 55.27 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

9 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ พนักงานสอบสวน และความมั่นใจในการ อำนวยความยุติธรรม (3.1.8.1) ภาค 1 สมุทรปรา การ 72.00 สระบุรี 62.90 สิงห์บุรี 65.83 อ่างทอง 66.07 รวมภาค 161.12 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

10 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน (3.1.8.2) ภาค 1 ชัยนาท 64.09 นนทบุรี 56.48 ปทุมธานี 53.09 พระนครศรีอ ยุธยา 57.30 ลพบุรี 55.27 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1

11 บช. ภ. จว. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อ เจ้าหน้าที่สืบสวนและสอบสวน (3.1.8.2) ภาค 1 สมุทรปราก าร 73.82 สระบุรี 63.95 สิงห์บุรี 66.18 อ่างทอง 66.67 รวมภาค 161.86 การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ของ ภาค 1


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลผลลัพธ์การดำเนินงาน ที่สำคัญ ( พ. ศ. ๒๕๕๓ ) ๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานระดับ Front Office ( ๓. ๑. ๑. ๑ ) ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google