งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล
สถานการณ์ไอซ์ โดย ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล สำนักยุทธศาสตร์

2 แหล่งผลิตไอซ์ ในต่างประเทศ
แหล่งผลิตไอซ์ ในต่างประเทศ พื้นที่ 2550 2551 มาเลเซีย 5 ครั้ง 2 แหล่ง 1 แหล่ง ที่รัฐยะโฮร์ กัมพูชา 1 แหล่ง ที่ กัมปงสปือ ฟิลิปปินส์ 1 แหล่ง ที่เมือง Calumpit อินโดนีเซีย 1 แหล่ง ที่เกาะบาตัม จีน มีการทำลายแหล่งผลิตในนครกวางโจว มณกวางตุ้ง พม่า ทำลายแหล่งผลิตในพื้นที่โกกั้ง

3 การจับกุมการผลิตไอซ์ ภายในประเทศ
การจับกุมการผลิตไอซ์ ภายในประเทศ 18 ก.ค.2551 ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 15 มิ.ย.2552 ผู้ต้องหาเป็นชาวสิงคโปร์ ที่ ห้องพักย่านเกษตร-นวมินทร์ และลาดพร้าว 12 ก.ย ผู้ต้องหาเป็นชาวนิวซีแลนด์ และ หญิงไทย ที่อพาร์ทเม้นท์ย่านห้วยขวางต่อเนื่อง โรงแรมย่านบางลำภู 14 ก.ค ผู้ต้องหาชาวสวีเดน ที่ อ.แถลง จ.ระยอง

4 การจับกุมแหล่งผลิตไอซ์ในลักษณะ Kitchen Lab

5 14 ก. ค. 2553 จับกุมชาวสวีเดนลักลอบผลิตไอซ์ ที่ อ. แกลง จ
14 ก.ค.2553 จับกุมชาวสวีเดนลักลอบผลิตไอซ์ ที่ อ.แกลง จ.ระยอง พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนชนิดน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง

6 สัดส่วนของกลางไอซ์ที่จับกุมได้
ใน-นอก พื้นที่นำเข้า

7 สัดส่วนปริมาณการนำเข้าไอซ์
แยกตามพื้นที่นำเข้า

8 สัดส่วนปริมาณไอซ์ที่จับกุมที่ด่าน/จุดตรวจตอนใน

9 สัดส่วนปริมาณไอซ์ที่จับกุมที่ด่าน/จุดตรวจตอนใน

10 ตารางแสดงพื้นที่นำเข้าไอซ์
2550 2551 2552 2553 จังหวัด อำเภอ เชียงราย แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เชียงของ แม่ฟ้าหลวง เชียงใหม่ เชียงดาว แม่อาย ฝาง เวียงแหง อุบลราชธานี เขมราฐ หนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระแก้ว ไม่ระบุ อรัญประเทศ สงขลา สะเดา ยะลา เบตง สมุทรปราการ สนามบินสุวรรณภูมิ ตารางแสดงพื้นที่นำเข้าไอซ์

11

12 ปริมาณไอซ์ที่จับกุมได้ ตั้งแต่ปี 2550-2553 (ม.ค.-มิ.ย.)

13 สัดส่วนคดีไอซ์ที่มีของกลางตั้งแต่ 1ก.ก.
(ม.ค.-พ.ค.)

14 พื้นที่ที่มีการจับกุมไอซ์ ของกลางตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป
ของกลางตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป ปี2548 ปี2549 ปี2550 ปี2552 ปี2551 ปี2553 (ม.ค.-พ.ค.)

15 สัดส่วนผู้ต้องหาไอซ์ รายใหม่ รายเก่า

16 สัดส่วนผู้ต้องหาไอซ์ คดีค้า-คดีเสพ

17 อายุผู้ต้องหา ไอซ์

18 สัดส่วนผู้ต้องหาไอซ์ คดีค้า แยกเพศ และอายุ

19 แนวโน้มจำนวนผู้ต้องหา/จำนวนสัญชาติ

20 สัดส่วนผู้ต้องหา แยกตามกลุ่มสัญชาติ

21 สัดส่วนผู้ต้องหาชาวต่างชาติ คดีไอซ์ แยกสัญชาติ

22 จำนวนผู้ต้องหาต่างชาติ คดีไอซ์ แยกตามสัญชาติ

23 ราคาไอซ์ 2549 500 บาท/กรัม - 3,000-3,500 2550 6 แสน-6.4 แสน
ปี ขายส่ง (บาท/กก.) ขายส่ง (บาท/กรัม) ชายแดน ตอนใน 2549 500 บาท/กรัม - 3,000-3,500 2550 6 แสน-6.4 แสน 5 แสน-8 แสน 2,000-4,000 2551 6 แสน-7 แสน 1 ล้าน-1.5 ล้าน 2,500-3,000 2552 6 แสน-1.8 ล้าน 1.5 ล้าน-2.1 ล้าน 2553 6 แสน 1.5 ล้าน 2,500-3,500

24

25 สัดส่วนผู้เข้าบำบัดไอซ์ รายใหม่ รายเก่า

26 อายุผู้เข้าบำบัดไอซ์

27 อาชีพผู้เข้าบำบัดไอซ์

28 สัดส่วนผู้เข้าบำบัดรักษา จำแนกตามรายได้

29 สัดส่วน ผู้เข้าบำบัด รักษา จำแนกตามลักษณะการใช้
ยาเสพติด

30 สัดส่วนผู้เข้ารักษา แยกตามยาเสพติด
ชนิดที่ 2

31 สัดส่วน ผู้เข้าบำบัด รักษา ไอซ์ แยกตามสภาพการใช้

32 ระยะเวลาที่อดยาได้ของผู้เข้าบำบัดรักษาไอซ์

33 ไอซ์ พื้นที่ค้า พื้นที่แพร่ระบาด ไม่มีการจับกุม ไม่มีผู้บำบัด 1-15 คน
> 30 คน 16-30 คน ไม่มีผู้บำบัด 1-5 คน > 10 คน 5-10 คน

34 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย ส่วนวางระบบและพัฒนาข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google