งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
การดำเนินการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 เปรียบเทียบผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส.อ.
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนกตามข้อกล่าวหา
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

5 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม เฮโรอีน
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

6 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม กัญชา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

7 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม ยาบ้า ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

8 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

9 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

10 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาแก้ไอ
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

11 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

12 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

13 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

14 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมสารระเหย
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

15 เปรียบเทียบตามลักษณะการบำบัด ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

16 เปรียบเทียบการบำบัดจำแนกรายอำเภอ
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)

17 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพติด (บำบัด)
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. – ก.ย.)


ดาวน์โหลด ppt ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google