งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 3523487756529224352 สังคมศึกษา 3522542479857947352 ประวัติศาสตร์ 3522295411963796352 สุขศึกษาพละ ศึกษา 35213173292352 ศิลปะ 35231748712121352 คอมพิวเตอร์ 3521029668168899352 การงานอาชีพฯ 35212212718319352 ภาษาอังกฤษ 3527385764701151352

2 รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยเพิ่มเติม 3524144055701627352 คณิตศาสตร์ MLP/Sup35247975652176221352 วิทยาศาสตร์ MLP/Sup352836554578130352 สังคมศึกษา MLP/Sup3521440778867741352 ภาษาอังกฤษ MLP/Sup3521526396564152352 ภาษาจีน 35212254441354213518352 รวม 130185544732950959 206 51665632 คิดเป็นร้อยละ 0.0 2 0.5 3 3.2 8 9.6 6 13. 00 16. 87 17. 03 36. 67 2.9 5 100.0 0

3


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จำนว น นักเรี ยน 01 1. 5 2 2. 5 3 3. 5 4 รรวม ภาษาไทยพื้นฐาน 35212264880751191352 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 3521463725639213849352 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google