งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00% สปสช. 100.00% สป. 83.44% แพทย์. 82.22% สุขภาพจิต. 81.40% สบส. 79.44% วิทย์. 79.09% อนามัย 71.50% คร. 70.42% อย. 70.36% งบลงทุนทั้งกระทรวง 26.07% สุขภาพจิต 96.40 % วิทย์. 62.39% อนามัย. 58.04 % แพทย์. 40.73% คร. 39.48% สบส. 23.41% สป. 23.30% พัฒน์. 10.32% อย. 6.96% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 61.669% สุขภาพจิต 100.00% อนามัย 95.014% พัฒน์. 86.158% แพทย์ 84.328% สบส. 66.38% อย. 66.160 % คร. 62.386% สป. 59.827% สวรส. 54.82% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 1,334.791 1,595.060 23.538 เบิกจ่าย 112.250 119.869 936.750 44,011.957 2,894.786 1,632.635 567.403 599.972 1,206.383 2,374.722 479.672 55,085.938 ง.ป.คงเหลือ 12.511 98.395 52.047 110.181 8.496 5.837 19.722 205.458 1,163.240 3.158 11.361 96.777 11,785.691 0 0 0 8,734.566 625.940 373.160 146.836 158.637 480.806 997.529 202.047 3,785.106 0.468 59.324 37.626 140.841 69.576 31.909 3,303.413 137.353 4.596 991.426 0 5.781 1.825 1.57 2.957 10.087 123.87 781.088 2.602 45.395 9.753 วิทย์. 41.693% 44.069 61.63 พัฒน์. 69.32 % 149.541 66.170 1,003.762 15.807 0.344

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,991.527 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 56,420.729 ล้านบาท หรือ 78.36% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 55,085.938 ล้านบาท หรือ 82.38% ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 1,334.791 ล้านบาท หรือ 26.07% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,595.060 ล้านบาท หรือ 61.67% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google