งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lighting & Equipment Public Company Limited วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 15.00 – 16.30 น. THE OPPORTUNITY DAY 2/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lighting & Equipment Public Company Limited วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 15.00 – 16.30 น. THE OPPORTUNITY DAY 2/2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lighting & Equipment Public Company Limited วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 15.00 – 16.30 น. THE OPPORTUNITY DAY 2/2549

2 Lighting & Equipment Public Company Limited ผลงานเด่น ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่ สำคัญ

3 Lighting & Equipment Public Company Limited LIGHT BOX

4 Lighting & Equipment Public Company Limited STAGE LIGHT Central World Plaza - DTS Moving head lighting 8 pcs, Italy - Project Value 3,500,000 ฿

5 Lighting & Equipment Public Company Limited - Spotlight theatre lighting, Italy - Project Value 800,000 ฿ (Auditorium & Exhibition) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Auditorium & Exhibition) STUDIO LIGHT

6 Lighting & Equipment Public Company Limited ผลประกอบการของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2549

7 Lighting & Equipment Public Company Limited +1% 282 286 รายได้จากการขาย ไตรมาสที่ 1 รายได้จากการขาย ไตรมาสที่ 1 2548 0 40 80 120 160 240 200 300 Millio n (B.) CONS OL. 2549

8 Lighting & Equipment Public Company Limited +20% 70.0 84.2 กำไรเบื้องต้นจากการขาย ไตรมาสที่ 1 กำไรเบื้องต้นจากการขาย ไตรมาสที่ 1 2548 0 10 20 30 40 60 50 70 Millio n (B.) 2549 80 90 กำไรเบื้องต้น ยอดขาย 24.8% 29.4%

9 Lighting & Equipment Public Company Limited 11.7 รายได้อื่น ไตรมาสที่ 1 7.2 3.5 0 2 4 6 8 12 10 Million (B.) 14 2548 2549 -70% 4.5 -22%

10 Lighting & Equipment Public Company Limited ค่าใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 +16% 59.8 69.1 0 10 20 30 40 60 50 Million (B.) 70 2548 2549 ค่าใช้จ่ายจากการขายและ บริหาร ยอดขาย 21.1%21.1%24.2%

11 Lighting & Equipment Public Company Limited ดอกเบี้ยจ่าย ไตรมาสที่ 1 +67% 3.0 5.0 0 1 2 3 4 6 5 Million (B.) 2548 2549 ดอกเบี้ยจ่าย ยอดขาย 1.06%1.75%

12 Lighting & Equipment Public Company Limited 13.2 กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 5.0 10.3 0 2 4 6 8 12 10 Million (B.) 2548 2549 14 -22% 8.2 +25% กำไรสุทธิ ยอดขาย 4.68% 3.60%

13 Lighting & Equipment Public Company Limited THE OPPORTUNITY DAY 2/2549 Q&A

14 Lighting & Equipment Public Company Limited 2548 2549 เปลี่ยนแปลง รายได้จากการขาย จำแนกตามช่องทางการ ขาย ไตรมาสที่ 1 รวม 167168+1% 108113 5 +5% -29% 282 286+1.4% ขาย โครงการ ขายส่ง / ขาย ปลีก ส่งออก 7 ขายส่ง / ขายปลีก ส่งออก ขาย โครงการ 38/39 % 59/59 % 3/2%

15 Lighting & Equipment Public Company Limited 2548 2549 เปลี่ยนแปลง หลอดไฟ เสาไฟและ อื่นๆ รายได้จากการขาย จำแนกตาม ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 1 รวม 165187+13% 4441 3637 21 -6% +2% -44% 282286+1% อุปกรณ์แสง สว่าง โคมไฟ หลอดไฟ เสาไฟและ อื่นๆ อุปกรณ์ แสงสว่าง โคมไฟ 16/14 % 58/65 % 13/ 8% 13/13 %


ดาวน์โหลด ppt Lighting & Equipment Public Company Limited วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 15.00 – 16.30 น. THE OPPORTUNITY DAY 2/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google