งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 อัตราส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 อัตราส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 อัตราส่วน

2 ความหมายของอัตราส่วน
อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบระหว่างจำนวนสองจำนวนใด ๆ แต่ละจำนวนอาจเป็นจำนวนสิ่งของ ความสูง ความยาว หรืออื่น ๆ ที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบกัน

3 อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น

4 เช่น อัตราส่วน 2 ต่อ 3 เขียนแทนด้วย 2 : 3 หรือ
เช่น อัตราส่วน 5 ต่อ 9 เขียนแทนด้วย 5 : 9 หรือ

5 EX.1โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานทั้งหมด คน เป็นคนงานชาย คน เป็นคนงานหญิง คน ถ้าจะเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนแล้วจะเขียนได้ดังนี้ - อัตราส่วนระหว่างจำนวนคนงานชายต่อจำนวนคนงานหญิง = 500 : 300 คน - อัตราส่วนระหว่างจำนวนคนงานหญิงต่อจำนวนคนงานชาย = 300 : 500 คน

6 EX.2 สมชายขับรถ ใช้เวลา 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอบ กิโลเมตร : 1 ชั่วโมง EX. 3 เงิน 1 บาท มี 100 สตางค์ ตอบ 1 บาท : สตางค์

7 แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วน
วิวัฒน์ซื้อวิทยุมาราคาเครื่องละ 1,250 บาท ขายไปราคาเครื่องละ 1,800 บาท จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบต่อไปนี้ อัตราส่วนของราคาทุนต่อราคาขาย อัตราส่วนของราคาทุนต่อกำไร อัตราส่วนของราคาขายต่อกำไร อัตราส่วนของกำไรต่อราคาทุน

8 5. อัตราส่วนการพิมพ์หนังสือ 4 บรรทัดต่อ 1 นาที 6
5.อัตราส่วนการพิมพ์หนังสือ 4 บรรทัดต่อ 1 นาที 6. อัตราส่วนของระยะทาง 80 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง

9 อัตราส่วนอย่างต่ำ วิธีทำ
ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน 16 : 32 เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ วิธีทำ ดังนั้น อัตราส่วนอย่างต่ำของ 16 : 32 เท่ากับ 1 : 2

10 วิธีทำ ดังนั้น อัตราส่วนอย่างต่ำของ 75 : 100 เท่ากับ 3 : 4
ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 75 : 100 เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ วิธีทำ ดังนั้น อัตราส่วนอย่างต่ำของ 75 : 100 เท่ากับ 3 : 4

11 จงทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ 1) 5 : 15. 2) 4 : 8 3 ) 7 : 14
จงทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ ) 5 : ) 4 : ) 7 : ) 18 : ) 150 : ) 140 : 70 7 ) 15 : ) 10 : ) 19 : ) 48 : 60

12 การทำอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดมาให้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 4 : 5 มา 3 อัตราส่วน วิธีทำ อัตราส่วนที่เท่ากับ 4 :5 คือ 8 :10 , 12 : 15 , 16 : 20

13 ตัวอย่างที่ 2 จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 15 : 10 มา 3 อัตราส่วน
วิธีทำ อัตราส่วนที่เท่ากับ 15 :10 คือ 30 :20 , 45 : 30 , 60 : 40

14 จงหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กำหนดมา 4 อัตราส่วน
จงหาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กำหนดมา 4 อัตราส่วน 1 : ) 2 : 3 0.9: ) 5 : 6 15 : ) 3 : 4 7 : ) 10 :12 9) 8 : ) 3 : 8

15 อัตราส่วนต่อเนื่อง อัตราส่วนต่อเนื่อง คือ อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่ ปริมาณขึ้นไป

16 a : b = 4 : 7 วิธีทำ b : c = 7 : 9 ดังนั้น a : b : c = 4 : 7 : 9

17 ต.ย.2 ถ้า a : b = 5 : 2 และ b : c = 6 : 11 จงหาอัตราส่วน a : b : c
วิธีทำ ทำให้ b ให้มีค่าเท่ากันจะได้ a : b = 5 : 2 = 5 X 3 : 2 X 3 = 15 : 6 a : b = 15 : 6 ดังนั้น a : b : c = 15 : 6 : 11

18 ดังนั้น a : b : c = 10 : 30 : 45 หา b ทั้ง 2 อัตราส่วน คือ 3 , 10
ต.ย.3 ถ้า a : b = 1 : 3 และ b : c = 10 : จงหาอัตราส่วน a : b : c หา b ทั้ง 2 อัตราส่วน คือ 3 , 10 วิธีทำ มี ค. ร . น = 3 X = 30 ทำให้ b ให้มีค่าเท่ากันจะได้ a : b = 1 : 3 = 1 X 10 : 3 X 10 = 10 : 30 b : c = 10 : 15 = 10 X 3 : 15 X 3 = 30 : 45 ดังนั้น a : b : c = 10 : 30 : 45

19 แบบฝึกหัด เรื่องอัตราส่วนต่อเนื่อง
แบบฝึกหัด เรื่องอัตราส่วนต่อเนื่อง 1. a: b = 5 : 9 และ b : c = 81 : 12 จงหา a : b : c 2. a: b = 12 : 15 และ b : c = 25 : 7 จงหา a : b : c 3. a: b = 14 : และ b : c = 9 : 5 จงหา a : b : c 4. a: b = 8 : และ b : c = 5 : 11 จงหา a : b : c 5. a: b = 16 : และ b : c = 16 : 48 จงหา a : b : c 6. a: b = 18 : และ b : c = 48 : 15 จงหา a : b : c 7. a: b = 100 : และ b : c = 40 : 50 จงหา a : b : c 8. a: b = 150 : 75 และ b : c = 15 : 65 จงหา a : b : c 9. a: b = 3 : 4 และ b : c = 2 : 5 จงหา a : b : c 10. a: b = 8 : 5 และ b : c = 15 : 4 จงหา a : b : c


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 อัตราส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google