งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3 ROE 15%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3 ROE 15%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3 ROE 15%
ยอดขายต่อพื้นที่ร้าน 5 ยอดขายต่อพนักงานทั้งหมด 6 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า รวม 100%

2 ทำเล ต่อตรม. เฟอร์นิ เจอร์ ต่อชุด พ่อครัว เงิน เดือน DM ป้ายรถเมล์ 500 ประหยัด ทองแดง 10,000 15 รถไฟฟ้า 700 ธรรมดา 1,000 15,000 20 อาคาร 900 ทันสมัย 1,800 ทอง 20,000 25 ศูนย์การค้า 1,100 นำสมัย 2,300 แพลตตินัม 25,000 30 ศูนย์ชั้นนำ 1,300 หรู 2,900 เพชร 30,000 35 40

3 พ่อครัว 1คน = ลูกค้า 1,500 ชุดต่อเดือน เงินเดือนตามที่เลือก........
1คน = ลูกค้า 1,500 ชุดต่อเดือน เงินเดือนตามที่เลือก ถ้าให้ออกต้องจ่าย 3 เท่าของเงินเดือน

4 พนักงานเสิร์ฟ 1คน = ลูกค้า 900 คนต่อเดือน
1คน = ลูกค้า 900 คนต่อเดือน เงินเดือนคนละ = 5,000 บาทต่อเดือน ถ้าให้ออกต้องจ่าย 3 เท่าของเงินเดือน

5 พื้นที่ 1 ตรม.รับลูกค้าได้ = 150 คนต่อเดือน
1 ตรม.รับลูกค้าได้ = 150 คนต่อเดือน * เพิ่ม/ลด จะต้องจ่ายค่าตกแต่ง 40,000 *พื้นที่บริการ = 70% ของพื้นที่ทั้งหมด

6 เฟอร์นิเจอร์ จ่ายตามพื้นที่ทั้งหมดของร้าน(ตามเลือก)
EX เช่าพื้นที่ 60 ตรม = จ่าย 60 ชุด ค่าเสื่อมSL = 1 % ต่อเดือน ราคาขายคืน = ราคาทุน x 30%

7 ราคาขาย ราคาขายตั้งแต่ 1 ถึง 250 บาทต่อชุด

8 แหล่งที่มาของเงินทุน
1.ส่วนของเจ้าของ เริ่ม 200,000 เพิ่มไม่เกิน 1,000,000บาทต่อเดือน 2. กู้ธนาคาร กู้ได้สูงสุด 5,000,000 บาท=1.5% (หากติดลบจะต้องกู้ฉุกเฉิน ด/จ=2.5%ต่อเดือนต้อชำระในเดือนถัดไป) 3. กำไรจากการดำเนินงาน

9 การบริหารเงินสด 1. ฝากธนาคาร = ด/ร = 0.25% ต่อเดือน 2. นำไปชำระเงินกู้
1. ฝากธนาคาร = ด/ร = 0.25% ต่อเดือน 2. นำไปชำระเงินกู้ 3. ขยายกิจการ

10 การลงทุนในระบบและอุปกรณ์
เครื่องเสียง ,000 เครื่องฟอกอากาศ ,000 T.V ,000 เครื่องตรวจสอบความปลอดภัย 50,000 เครื่องปรับอากาศ ,000 *สามารถเลือกได้เพียงชนิดเดียวในแต่ละเดือน *คิดค่าเสื่อมราคา SL = 1 % ไม่สามารถขายคืนได้

11 ค่าใช้จ่าย เมนูอาหาร 1 รายการ = 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร = 30,000 บาท/ด. ภาษีเงินได้ = 30 %

12 ดัชนีความพึงพอใจจากลูกค้า=15%
ราคาขาย คุณภาพ DM ฝีมือการปรุงอาหารของพ่อครัว จำนวนเมนูอาหาร เฟอร์นิเจอร์ การฝึกอบรมพนักงาน การลงทุนระบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ

13 สิ่งที่ต้องทำในการเริ่มกิจการร้านอาหาร
ทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ร้าน เฟอร์นิเจอร์ จ้างพ่อครัว และ พนักงานเสิร์ฟ พัฒนาสูตรเมนู เลือกวัตถุดิบ ตั้งราคา โฆษณา หาแหล่งเงินทุน

14 สิ่งที่ต้องทำในการเริ่มกิจการร้านอาหาร
รายการ จำนวนบริการ:ชุด จ่ายเงิน : บาท พ่อครัว 3 คน (1,500x3)= 4,500 (20,000x3)= 60,000 คนเสิร์ฟ 5 คน (900x5) = 4,500 (5,000x5) = 25,000 ค่าฝึกอบรม 5 คน (12,000x 5) = 60,000 พื้นที่เช่า (40x70%) (28 x150) = 4,200 (900x40) = 36,000 เฟอร์นิเจอร์ 40 ชุด (1,800x40)= 72,000 อุปกรณ์ แอร์ = 70,000 จำนวนเมนู 3 เมนู (5,000x3) = 15,000

15 ต้นทุนคงที่ เงินเดือนพ่อครัว  60,000 เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ  25,000 ค่าฝึกอบรมพนักงานเสิร์ฟ เงินชดเชยพนักงานเสิร์ฟ  0 ค่าโฆษณา 20,000 ค่าส่งเสริมการตลาด  20,000 ค่าวิจัยตลาด ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมนูอาหาร  15,000 ค่าเช่า น้ำไฟฟ้า  36,000 ค่าออกแบบภายในร้าน  40,000 ค่าเสื่อมราคา (เฟอร์เจอร์+อุปกรณ์)   1,420 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  30,000 332,420

16 วางแผนกำไร ปริมาณขาย = ต้นทุนคงที่ + กำไรก่อนภาษี
ปริมาณขาย = ต้นทุนคงที่ + กำไรก่อนภาษี ราคาขาย – ต้นทุนวัตถุ สมมติ ต้องการกำไรก่อนภาษี 50,000 บาท ต้นทุนวัตถุที่เลือก = 30 บาทต่อชุด

17 วางแผนกำไร ปริมาณขาย = ต้นทุนคงที่ + กำไรก่อนภาษี
ปริมาณขาย = ต้นทุนคงที่ + กำไรก่อนภาษี ราคาขาย – ต้นทุนวัตถุ 4, = , ,000 ราคาขาย - 30 ราคาขาย = ~ 122 บาท

18 การตัดสินใจในเพิ่มกำลังการผลิต
รายการ จำนวนบริการ:ชุด จ่ายเงิน : บาท พ่อครัว 1 คน 1,500 20,000 คนเสิร์ฟ 2 คน (900x2) = 1,800 (5,000x2) = 10,000 ค่าฝึกอบรม 2 คน (12,000x 2) = 24,000 พื้นที่เช่า (15x70%) (10 x150) = 1,500 (900x15) = 13,500 เฟอร์นิเจอร์ 15 ชุด (1,800x15)= 27,000

19 การตัดสินใจในเพิ่มกำลังการผลิต
จ้างพ่อครัว 1 คน = รับลูกค้าได้ = 1,500 ชุด/ด. ต้องจ้างคนเสิร์ฟ 2 คน (900x2) = 1,800 ชุด/ด. พื้นที่ที่ใช้ 1 ตรม. 150 ชุด/ด.= ตรม. /ด. พื้นที่ที่ต้องเช่าทั้งหมด =10 / 70% = ~15 ตรม. เฟอร์นิเจอร์จะต้องใช้ = ชุด


ดาวน์โหลด ppt เกมธุรกิจแห่งชาติ ตัวชี้วัด น้ำหนัก 1 ยอดขาย 10% 2 กำไร 40% 3 ROE 15%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google