งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท กุ้งหลวงไคโตซาน จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท กุ้งหลวงไคโตซาน จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท กุ้งหลวงไคโตซาน จำกัด
แผนธุรกิจรายได้ บริษัท กุ้งหลวงไคโตซาน จำกัด

2 สมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวกุ้งหลวง ได้รับสิทธิซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร แถม มูลค่า 350 บาท ได้รับสิทธิซื้อสินค้าในราคาสมาชิก

3 รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
กำไรจากการขายปลีก % โบนัสการขยายธุรกิจ100 % โบนัสจากการบริหารทีมโดยการนำทีมอ่อนทุกทีมรวมกัน แล้วคูณด้วย 35% ต้องทำคะแนนส่วนตัวอย่างน้อย 1000 PV เพื่อรับสิทธิประโยชน์

4 รายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการจำหน่ายสินค้า โดยนำคะแนน (PV)มาคำนวณ
คะแนนสะสมส่วนตัว โบนัสขยายธุรกิจ (จากคะแนนพีวี) โบนัสบริหารสายงาน (จากคะแนนพีวี) จำนวนสายงานที่สามารถนับผลงานรับโบนัสบริหารฯ นับคะแนนสูงสุดต่อสายงานต่อรอบ (2สัปดาห์) 500 พีวี 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 35% คำนวน 1 สายงาน 200,000 พีวี 1,500 พีวี 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 35% คำนวน 2 สายงาน 200,000 พีวี 3,000 พีวี 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 35% คำนวน 3 สายงาน 200,000 พีวี 5,000 พีวี 70% ชั้นลูก 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 35% คำนวนไม่จำกัดสายงาน 200,000 พีวี รายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการจำหน่ายสินค้า โดยนำคะแนน (PV)มาคำนวณ ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน 4

5 การจ่ายคอมมิชชั่น รอบผลงาน วันจ่ายคอมฯ วันที่ 1-15 วันที่ 25
วันที่ 16-31 วันที่ 10

6 รายได้จากค่าแนะนำ 70% จากชั้นลูก 10% จากชั้นหลาน 10% จากชั้นเหลน
70% จากชั้นลูก 10% จากชั้นหลาน 10% จากชั้นเหลน 10% จากชั้นโหลน

7 ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำกรณีชั้นลูกซื้อสินค้า 1000 PV
เรา ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท ชั้นลูก กรณีชั้นลูกซื้อสินค้าครบ 1000 PV ชั้นหลาน ชั้นเหลน ชั้นโหลน

8 ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำกรณีชั้นหลานซื้อสินค้า 1000 PV
เรา ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ชั้นลูก ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท ชั้นหลาน กรณีชั้นหลานซื้อสินค้าครบ 1000 PV ชั้นเหลน ชั้นโหลน

9 ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำกรณีชั้นเหลนซื้อสินค้า 1000 PV
เรา ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ชั้นลูก ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ชั้นหลาน ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท ชั้นเหลน กรณีชั้นเหลนซื้อสินค้าครบ 1000 PV ชั้นโหลน

10 ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำกรณีชั้นโหลนซื้อสินค้า 1000 PV
เรา ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ชั้นลูก ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ชั้นหลาน ได้รับค่าแนะนำ 100 บาท ชั้นเหลน ได้รับค่าแนะนำ 700 บาท ชั้นโหลน กรณีชั้นโหลนซื้อสินค้าครบ 1000 PV

11 รายได้จากการบริหารทีม
สมาชิกสามารถสร้างสายงานได้ไม่จำกัดสายงานภายใต้รหัสของตัวเอง สมาชิกสามารถบริหารทีมงานของตัวเองได้อย่างอิสระ คะแนนที่เกิดขึ้นในรอบหากใช้ไม่หมดสามารถสะสมไว้ในรอบต่อไปได้ สามารถนำคะแนนทีม WEAK ทุกสายมารวมคำนวณได้ไม่จำกัด คะแนนเริ่มต้นคำนวณที่ 500 PV สมาชิก 1 ท่านสามารถมีรหัสทำธุรกิจได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น

12 ตัวอย่างการนับคะแนน 1 สาย
คุณ สายที่1 สายที่2 คะแนน PV คะแนน PV การคำนวณจะนำคะแนน100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน 20,000 x 35% = 7000 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000 = 80,000 PV ในสายที่1

13 ตัวอย่างการนับคะแนน 2 สาย
คุณ สายที่1 สายที่2 สายที่3 คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV การคำนวณจะนำคะแนน100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน20,000+10,000x35% = 10,500 บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000 = 70,000 PV ในสายที่1

14 ตัวอย่างการนับคะแนน 3 สาย
คุณ สายที่1 สายที่2 สายที่3 สายที่4 คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV การคำนวณจะนำคะแนน100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน20,000+10,000+20,000x35% = 14,000บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000-20,000 = 50,000 PV ในสายที่1

15 ตัวอย่างการนับคะแนน 4 สาย
คุณ สายที่1 สายที่2 สายที่3 สายที่4 สายที่5 คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV การคำนวณจะนำคะแนน100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน20,000+10,000+20,000+40,000x35% = 31,500บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000-20, = 10,000 PV ในสายที่1

16 ตัวอย่างการนับคะแนน 5 สาย
คุณ สายที่1 สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่4 สายที่ 5 สายที่ 6 คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV คะแนน PV การคำนวณจะนำคะแนน100,000 มาอ้างอิงนำคะแนน20,000+10,000+20,000+40,000+60,000x35% = 52,500บาท คะแนนส่วนที่เหลือจากการคำนวณจะเก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปจำนวน 100,000-20,000-10,000-20,000-40,000-60,000 = 0PV ในสายที่1

17 รายได้จากการบริหารทีมทั้งหมด
ALL SALE BONUS เพียงสมาชิกทำครบ5สายงานและทำคะแนนเกิน 200,000 PV ทุกสายงานติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน รับสิทธิ์พิเศษส่วนแบ่งรายได้ 1% จากยอดขายทั้งบริษัท

18 "ไม่มีอะไรเล็กเกินไปที่จะเรียนรู้
และไม่มีอะไรที่ยิงใหญ่เกินกว่าพยายาม" เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt บริษัท กุ้งหลวงไคโตซาน จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google