งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมน่ารู้ นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจเพื่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมน่ารู้ นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจเพื่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมน่ารู้ นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจเพื่อน 48411020016
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์

2 เสนอ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

3 ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือ

4 เหตุผลที่เลือก เพราะจากตารางการบันทึก 15 วันนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่ข้าพเจ้าอ่านหนังสือมีน้อยมากมีแค่ 0.5 % ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมาก

5 ผลสรุปตาราง 15 วัน ตื่นนอน 0.7% อาบน้ำ 3.56% แต่งตัว 3.50%
ดูทีวี 12.8% ซื้อข้าว 2.14% ทานข้าว 3.71 อ่านหนังสือ 0.5% เดินทาง 2.69% นอน 30.5% พูดคุยกับเพื่อน 4.91% เล่นอินเตอร์เน็ต 4.8% ซักผ้า,รีดผ้า 2.06% ซื้อของ,ไปเที่ยว 3.1% จัดห้อง 1.01% คุยโทรศัพท์กับแม่ 0.26 ทำงานพิเศษ 18.02% กิจกรรมที่มหาลัยฯ 5.5

6 สาเหตุที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ
1.ติดรายการโทรทัศน์ 2. ที่หอพักไม่ค่อยมีหนังสือที่น่าสนใจ 3. มีกิจกรรมอื่นที่ดึงดูดใจมากกว่าการอ่านหนังสือ 4. ชอบใช้เวลาว่างอยู่กับเพื่อน 5. เป็นคนไม่ชอบค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือชอบใช้สื่อทันสมัยมากกว่า เช่นอินเตอร์เน็ต

7 การฟังเพลงควบคู่กับการอ่านหนังสือ
วิธีการแก้ไขปัญหา คือ การฟังเพลงควบคู่กับการอ่านหนังสือ

8 1. เปลี่ยนหรือลดเวลาจากการดูทีวีหรือการพบปะเพื่อนมาเป็นการฟังเพลง
2. เปลี่ยนการรับรู้ข่าวสารจากทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต มาเป็นรับทราบข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แทน 3. ไปเลือกซื้อหนังสือที่หลากหลายรูปแบบและหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อ 4. ในการเลือกฟังเพลงนั้น เพลงที่ฟังก็ควรเป็นเพลงจังหวะเบาๆสบายๆเพื่อจะได้เกิดความเพลิดเพลิน และสามารถอ่านหนังสือควบคู่ไปได้ 5. วางหนังสือไว้ใกล้ๆบริเวณที่เราชอบนั่งเล่นหรือนอนมากที่สุด เช่น ที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ ชั้นวางโทรทัศน์ เมื่อเราเห็นก็จะสะดุดตาและหยิบขึ้นมาอ่าน

9 ตัวอย่างผลบันทึกของการแก้ปัญหา

10 วันที่ 17 มกราคม 2551 เวลา ภารกิจ เวลาที่ใช้ ( นาที ) รวม
น. น. น. น. น. น. น. 12.40 – น. 15.30 – น. 15.45 – น. 16.53 – น. 17.42 – น. 19.30 – น. 21.30 – น. 21.55 – น. 22.15 – น. 22.35 – น. 22.58 – น. 23.40 – น. 00.50 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว นั่งรถไปโรงเรียนราชวินิต สังเกตการสอนที่โรงเรียนราชวินิต ทานอาหารกลางวัน อ่านหนังสืออนุสรณ์ราชวินิตปี 47 สังเกตการสอน นั่งรถกลับหอพัก ซักผ้า จัดห้อง ไปหาซื้อหนังสือที่ห้าง เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้าน ชื้อข้าว ทานข้าว ดูโทรทัศน์ ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เข้านอน 10 20 35 285 30 170 15 68 49 108 120 25 23 42 70 280 รวม 1,440

11 วันที่ 18 มกราคม 2551 เวลา ภารกิจ เวลาที่ใช้ ( นาที ) 05.30 – 05.40 น.
05.40 – น. 06.00 – น. 06.25 – น. 07.00 – น. 11.40 – น. 12.15 – น. 12.40 – น. 15.30 – น. น. น. 18.03 – น. 20.00 – น. 20.31 – น. 21.11 – น. 21.42 – น. 22.20 – น. 23.50 – น. 00.45 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว นั่งรถไปโรงเรียนราชวินิต สังเกตการสอนที่โรงเรียนราชวินิต ทานอาหารกลางวัน อ่านหนังสือที่อยู่ในห้องเรียน สังเกตการสอน นั่งรถกลับหอพัก นั่งพูดคุยกับเพื่อน ฟังเพลงและอ่านหนังสือ เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้าน ซื้อข้าว ทานข้าว ดูโทรทัศน์ เข้านอน 10 20 25 55 280 35 170 15 65 73 117 31 40 38 90 285 รวม 1,440

12 วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลา ภารกิจ เวลาที่ใช้ ( นาที ) 09.00 – 09.10 น.
09.10 – น. 09.40 – น. 10.12 – น. 11.30 – น. 12.45 – น. 13.15 – น. 13.40 – น. 17.20 – น. 19.22 – น. 21.30 – น. 22.40 – น. 23.10 – น. 23.50 – น. 00.10 – น. 00.30 – น. 01.50 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว จัดห้อง ฟังเพลงและอ่านหนังสือ ซื้อข้าว ทานข้าว ดูโทรทัศน์ เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้าน นั่งพูดคุยกับเพื่อน เข้านอน 10 30 32 78 75 25 240 122 128 70 40 20 80 410 รวม 1,440

13 วันที่ 20 มกราคม 2551 เวลา ภารกิจ เวลาที่ใช้ ( นาที ) 11.00 – 11.12 น.
11.12 – น. 11.50 – น. 12.20 – น. 13.30 – น. 13.50 – น. 14.20 – น. 16.11 – น. 19.20 – น. 21.13 – น. 23.03 – น. 01.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว ฟังเพลงและอ่านหนังสือ ซื้อข้าว ทานข้าว นั่งพูดคุยกับเพื่อน ดูโทรทัศน์ ไปเดินเล่นที่ห้างโลตัส เข้านอน 12 38 30 70 20 50 111 189 113 110 147 570 รวม 1,440

14 สรุปผลจากตารางบันทึก
จากการวิเคราะห์ผลการบันทึกการแก้ปัญหา เมื่อนำวิธีนี้ไปทดลองใช้ในการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่าผลที่ออกมานั้นข้าพเจ้าค่อนข้างพอใจ เพราะจากเดิมที่เคยอ่านหนังสือ ประมาณ 0.5% แต่เมื่อข้าพเจ้าลองใช้วิธีนี้ปรากฏว่าข้าพเจ้าใช้เวลาในการอ่านหนังสือภายใน 4 วันนี้โดยประมาณ 13.48% ซึ่งเห็นได้ว่าข้าพเจ้าใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นและมีการแบ่งเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีพอสมควรเหมาะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

15 ผลที่ได้รับ 1. ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนรักการอ่าน
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆและรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มา ก่อน 4. ทำให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

16 The end ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมน่ารู้ นางสาวสินีนาฎ อุ่นใจเพื่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google