งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 8 ส. ค. 2552 กลุ่ม 4, 2, 8, 7 วันที่ 15 ส. ค. 2552 กลุ่ม 3, 5, 6, 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการจัด Event Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 8 ส. ค. 2552 กลุ่ม 4, 2, 8, 7 วันที่ 15 ส. ค. 2552 กลุ่ม 3, 5, 6, 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการจัด Event Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 8 ส. ค. 2552 กลุ่ม 4, 2, 8, 7 วันที่ 15 ส. ค. 2552 กลุ่ม 3, 5, 6, 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการจัด Event Marketing

2 ทุกกลุ่มกรุณามาให้ตรงเวลา และเข้าฟัง เพื่อนๆ กลุ่มอื่น Present ด้วย ถ้าไม่เข้าร่วม จะหักคะแนน การมีส่วนร่วม ในวันที่ Present จะมีการให้ผู้เข้าฟัง ให้คะแนน กลุ่มที่ present ซึ่งคะแนนที่เพื่อนๆให้จะมีผลต่อคะแนนที่ได้รับ ด้วยเช่นกัน เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 50 นาที แต่ละกลุ่มควรจำกัดเวลาในการ Present เน้นสาระที่จะนำเสนอเป็นหลัก ไม่เน้น สนุกสนาน กิจกรรมบันเทิง กลุ่มแรกตอนเช้าให้มาก่อน 9.00 น. เพื่อให้ จัดเตรียมสถานที่ ให้เวลากลุ่มถัดไปจัดสถานที่ประมาณ 15 นาที อ. ธนิตสรณ์ Comment ประมาณ 30 นาที / กลุ่ม กำหนดการจัด Event Marketing

3 รายละเอียดกำหนดการจัด Event Marketing วันที่ 8 ส. ค. 2552 เวลา 9.00 - 9.50 น. กลุ่มที่ 4 เวลา 9.50 - 10.20 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 10.35 - 11.25 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 11.25 - 12.00 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 13.15 - 14.05 น. กลุ่ม 8 เวลา 14.05 - 14.30 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 14.45 - 15.35 น. กลุ่ม 7 เวลา 15.35 - 16.25 น. อ. ธนิตสรณ์ comment กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4 รายละเอียดกำหนดการจัด Event Marketing วันที่ 15 ส. ค. 2552 เวลา 9.00 - 9.50 น. กลุ่มที่ 3 เวลา 9.50 - 10.20 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 10.35 - 11.25 น. กลุ่มที่ 5 เวลา 11.25 - 12.00 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 13.15 - 14.05 น. กลุ่ม 6 เวลา 14.05 - 14.30 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 14.45 - 15.35 น. กลุ่ม 1 เวลา 15.35 - 16.25 น. อ. ธนิตสรณ์ comment เวลา 16.30 – 17.00 น. ทดสอบหลังเรียน เวลา 17.00 – 17.20 น. ตอบแบบสอบถามประเมินผล การเรียนการสอน กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 8 ส. ค. 2552 กลุ่ม 4, 2, 8, 7 วันที่ 15 ส. ค. 2552 กลุ่ม 3, 5, 6, 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการจัด Event Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google