งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC

2 Web OPAC ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีอยู่ใน สำนักวิทยบริการหรือห้องสมุด

3 การเข้าสืบค้นข้อมูลใน Web OPAC

4 การค้นหาวัสดุสารสนเทศจาก Web OPAC
ผู้แต่ง (AUTHOR) ค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุลของผู้แต่ง ชื่อเรื่อง (TITLE) ค้นหาจากชื่อวัสดุสารสนเทศ หัวเรื่อง (SUBJECT) ค้นหาจากหัวเรื่องที่มีอยู่ในวัสดุสารสนเทศ คำสำคัญ (KEYWORD) ค้นหาจากคำสำคัญของวัสดุสารสนเทศเลขหมู่ (CALL NUMBER) ค้นหาวัสดุสารสนเทศจากเลขหมู่

5 ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืมคืน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLIS (TDC) สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักวิทยบริการ

6 หน้าจอหลัก Web OPAC เลือกทางเลือก ที่ต้องการ

7 สืบค้นด้วยทางเลือก “ผู้แต่ง”
เลือกสืบค้นจากผู้แต่ง

8 ผลการสืบค้นด้วยชื่อผู้แต่ง “กฤษณา อโศกสิน”
3. เลือกรายการ ที่ต้องการ

9 รายละเอียดของรายการ “กระเช้าสีดา”
4. จะพบรายละเอียด ของรายการที่เลือก เมื่อคลิกเลือกรายการที่ปรากฏจะพบ รายละเอียดของรายการนั้น ๆ เช่น รายการบรรณานุกรม แหล่งที่อยู่ เป็นต้น

10 สืบค้นด้วยชื่อเรื่อง
เลือกสืบค้นจากชื่อเรื่อง

11 ผลการสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง “จิตวิทยาเบื้องต้น”

12 สืบค้นด้วย “หัวเรื่อง”
เลือกสืบค้นจากหัวเรื่อง

13 ผลการสืบค้นด้วยหัวเรื่อง “เทคโนโลยี”

14 เลือกสืบค้นจากคำสำคัญ
สืบค้นด้วย “คำสำคัญ” เลือกสืบค้นจากคำสำคัญ

15 ผลการสืบค้นด้วยคำสำคัญ “ชาวเขา”

16 สืบค้นด้วย “เลขเรียก”
เลือกสืบค้นจากเลขเรียก

17 ผลการสืบค้นจากเลขเรียก “025.153 ย74ก”

18 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Previous Record ไปยังระเบียนก่อนหน้า

19 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Next Record ไปยังระเบียนถัดไป

20 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Return to List กลับสู่รายการหลัก

21 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Another Search สืบค้นใหม่ด้วยทางเลือกเดิม

22 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
New Search กลับไปที่เมนูหลักเพื่อสืบค้นด้วยทางเลือกใหม่

23 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
MARC Display แสดงรายการ MARC

24 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Save Records บันทึกระเบียนข้อมูล

25 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Request ร้องขอระเบียนที่ต้องการเพื่อจองหนังสือ

26 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
Search History รายการคำค้นที่เคยสืบค้น

27 เมนูการใช้งานใน Web OPAC
System Sorted รูปแบบการจัดเรียงลำดับ

28 รายการข้อมูลที่ต้องการ
การนำข้อมูลออก 1. คลิกที่ รายการข้อมูลที่ต้องการ 2. คลิกที่ Save Marked Records

29 การนำข้อมูลออก หรือคลิกที่ Save Records

30 การนำข้อมูลออก (ต่อ) คลิกที่ Export Saved List

31 การนำข้อมูลออก (ต่อ)

32 การจองหนังสือ คลิกที่ Request

33 กรอกชื่อ / ชื่อ นามสกุล
การจองหนังสือ (ต่อ) กรอกบาร์โคด กรอกชื่อ / ชื่อ นามสกุล กรอกรหัส PIN เลือกแหล่ง คลิกที่ SUBMIT

34 ดูรายละเอียดการยืมคืน

35 ดูรายละเอียดการยืมคืน
กรอกชื่อ / ชื่อ นามสกุล กรอกบาร์โคด กรอกรหัส PIN คลิกที่ SUBMIT

36 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

37 สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

38 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

39 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

40 ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

41 ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

42 ฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์
สืบค้นสื่อโสตทัศน์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

43 ฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์

44 แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร
แนะนำทรัพยากร

45 แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร(ต่อ)
ป้อนข้อมูลที่ต้องการ ลงในช่องว่าง

46 ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักวิทยบริการ

47 ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักวิทยบริการ
ป้อนข้อมูลที่ต้องการ ลงในช่องว่าง คลิกที่ SUBMIT THIS SUGGESTION

48 ใบงาน การเรียนครั้งที่ 3
ให้นักศึกษาค้นหาหนังสือใน โดยใช้ KEYWORD ค้นหาดังนี้ 1. ผู้แต่ง (AUTHOR) ค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุลของผู้แต่ง 2. ชื่อเรื่อง (TITLE) ค้นหาจากชื่อวัสดุสารสนเทศ ชื่อ “ เทคโนโลยีทางการศึกษา” จำนวน 10 เรื่อง หมายเหตุ ให้ส่งงานภายในวันนี้เท่านั้น ภายในเวลา น.

49 ตัวอย่าง

50 ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google