งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม คุณติดเกมมากแค่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม คุณติดเกมมากแค่ไหน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม คุณติดเกมมากแค่ไหน

2 วิธีการทำกิจกรรม แจกแบบทดสอบการติดเกมให้ผู้เล่น
ผู้นำกิจกรรมเปิดสไลด์ทีละแผ่น อ่านคำถาม ให้ผู้เล่นเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด กาตัวเลือกในแบบทดสอบ ตอบคำถามจนครบทั้ง 18 ข้อ อธิบายวิธีการให้คะแนน สำหรับคำถามทุกข้อ หากตอบข้อ A ให้ 3 คะแนน ข้อ B ให้ 2 คะแนน และตอบข้อ C ให้ 1 คะแนน ให้ผู้เล่นตรวจให้คะแนนทีละข้อ โดยเขียนคะแนนแต่ละข้อลงในแบบทดสอบ แล้วรวมคะแนนทั้งหมด ตรวจดูคะแนนรวมที่ได้ว่าอยู่ในช่วงใด เพื่อประเมินระดับการติดเกมของผู้เล่นแต่ละคน

3 ในเช้าวันหยุด เมื่อมีเวลาว่าง สิ่งแรกที่คุณทำก็คือ เปิดเกมเล่น
คำถามข้อที่ 1 ในเช้าวันหยุด เมื่อมีเวลาว่าง สิ่งแรกที่คุณทำก็คือ เปิดเกมเล่น บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

4 คุณละเลยงานบ้านที่ต้องทำเพื่อเล่นเกม
คำถามข้อที่ 2 คุณละเลยงานบ้านที่ต้องทำเพื่อเล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

5 คุณเล่นเกมติดต่อกันนาน
คำถามข้อที่ 3 คุณเล่นเกมติดต่อกันนาน เกินกว่า 4 ชม. A 3-4 ชม. B 2-3 ชม. C

6 คนรอบข้างเห็นว่าคุณเล่นเกมนานเกินไป
คำถามข้อที่ 4 คนรอบข้างเห็นว่าคุณเล่นเกมนานเกินไป บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

7 คุณนอนดึกเนื่องจากเล่นเกม
คำถามข้อที่ 5 คุณนอนดึกเนื่องจากเล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

8 คุณมักนึกถึงแต่เรื่องเกม
คำถามข้อที่ 6 คุณมักนึกถึงแต่เรื่องเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

9 คุณมักใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าจะไปทำธุระ กับคนอื่น
คำถามข้อที่ 7 คุณมักใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าจะไปทำธุระ กับคนอื่น บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

10 คุณรู้สึกไม่พอใจ หงุดหงิด เมื่อคนอื่น มารบกวนเวลาเล่นเกม
คำถามข้อที่ 8 คุณรู้สึกไม่พอใจ หงุดหงิด เมื่อคนอื่น มารบกวนเวลาเล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

11 คุณรู้สึกอยากไปเล่นเกมทุกครั้งที่มีโอกาส
คำถามข้อที่ 9 คุณรู้สึกอยากไปเล่นเกมทุกครั้งที่มีโอกาส บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

12 คุณมีความรู้สึกผิดเมื่อเล่นเกมไปนานๆ
คำถามข้อที่ 10 คุณมีความรู้สึกผิดเมื่อเล่นเกมไปนานๆ บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

13 การเรียนหรือการทำงานเริ่มมีปัญหาเนื่องจากเล่นเกม
คำถามข้อที่ 11 การเรียนหรือการทำงานเริ่มมีปัญหาเนื่องจากเล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

14 คุณแสดงความไม่พอใจหรือตะโกนใส่ผู้อื่น เมื่อมีคนมายุ่งขณะเล่นเกม
คำถามข้อที่ 12 คุณแสดงความไม่พอใจหรือตะโกนใส่ผู้อื่น เมื่อมีคนมายุ่งขณะเล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

15 คุณพยายามจะเลิกเล่นเกมแล้ว แต่เลิกไม่ได้
คำถามข้อที่ 13 คุณพยายามจะเลิกเล่นเกมแล้ว แต่เลิกไม่ได้ บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

16 คุณรู้สึกเพลีย อ่อนแรง เวลาไม่ได้เล่นเกม
คำถามข้อที่ 14 คุณรู้สึกเพลีย อ่อนแรง เวลาไม่ได้เล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

17 คุณรู้สึกปวดศีรษะหรือปวดตาหลังจาก เล่นเกม
คำถามข้อที่ 15 คุณรู้สึกปวดศีรษะหรือปวดตาหลังจาก เล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

18 คำถามข้อที่ 16 คุณเริ่มรู้สึกเบื่อหรือเศร้าเมื่อไม่ได้เล่นเกม แต่รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้เล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

19 คุณเคยตื่นขึ้นกลางดึกแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี จึงลุกไปเล่นเกม
คำถามข้อที่ 17 คุณเคยตื่นขึ้นกลางดึกแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี จึงลุกไปเล่นเกม บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

20 คุณสามารถนั่งเล่นเกมได้นานขนาดเล่นเกม ไปด้วย กินข้าวไปด้วย
คำถามข้อที่ 18 คุณสามารถนั่งเล่นเกมได้นานขนาดเล่นเกม ไปด้วย กินข้าวไปด้วย บ่อย A บางครั้ง B ไม่เคย C

21 รวมคะแนนแล้วไปดูผลกัน...
วิธีคิดคะแนน... คะแนนข้อ A B C คะแนน ข้อ 1 x 3 ข้อ 2 2 ข้อ 3 1 ข้อ 4 ข้อ ... ข้อ 30 หลักการคิดคะแนน ข้อ A ได้ 3 คะแนน ข้อ B ได้ 2 คะแนน ข้อ C ได้ 1 คะแนน รวม 28 รวมคะแนนแล้วไปดูผลกัน...

22 ลองมาเทียบคะแนนดูซิ...ว่าเราติดเกมหรือไม่?
คุณเป็นเซียนเกม ตัวยง ขนาดติดงอมแงม ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ คุณควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดเวลาการเล่นเกมลง 41-50 51-54 31-40 18-30 คุณใช้เวลาในการเล่นเกมมากจนเริ่มมีปัญหากับการใช้เวลาในชีวิตประจำวัน และเริ่มมีปัญหาทางบ้าน คุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อลดการเล่นเกมลง คุณใช้เวลาเล่นเกมพอสมควร แม้ว่าจะ ยังไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวัน แต่มีโอกาสที่คุณจะเล่นเกมมากขึ้นจนเกิดปัญหาภายหลังได้ ดังนั้นต้องควบคุมเวลาในการเล่นเกมให้ดี คุณเล่นเกมอย่างสบายๆ ควบคุมตัวเองได้ รู้ตัวว่า จะเล่นเกมเมื่อไหร่ เลิกเล่นเมื่อไหร่ ที่มา : หนังสือ “เมื่อลูกติดเกม” คู่มือพ่อแม่แก้ไขปัญหาลูกติดเกมออนไลน์ โดย นพ. ปราการ ถมยางกูร

23 Thank You นักวิชาการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง เพราะการเล่นเกมนานเกินไป จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม” ที่มา : หนังสือ “เมื่อลูกติดเกม” คู่มือพ่อแม่แก้ไขปัญหาลูกติดเกมออนไลน์ โดย นพ. ปราการ ถมยางกูร Thank You


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม คุณติดเกมมากแค่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google