งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยรับเข้า และ หน่วยส่งออก ( In put, Out put )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยรับเข้า และ หน่วยส่งออก ( In put, Out put )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยรับเข้า และ หน่วยส่งออก ( In put, Out put )

2 คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ ที่เป็น อุปกรณ์หลักในการนำมาต่อเชื่อมเพื่อ ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ แบ่งเป็นหน่วยรับเข้าและหน่วย ส่งออก (In put, Out put)

3 หน่วยรับเข้า (Input Unit) หน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่รับโปรแกรมและ ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูล อาจส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลได้โดยตรง เช่น ผ่านแผงแป้นอักขระ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) ปากกาแสง (Light Pen) ก้านควบคุม (Joystick) เครื่องอ่านรหัส แท่ง (Bar Code Reader) หรือโดยใช้ อุปกรณ์รับข้อมูลอ่านข้อมูลในสื่อข้อมูล

4 อุปกรณ์หน่วย รับเข้า ที่สามาถรเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ 1. ซีพียู (CPU) หรือ ไมโครโปรเซ สเซอร์ (Microprocessor) ซึ่ง หมายความว่าเป็นหน่วย ประมวลผลกลาง ซึ่ง เปรียบเสมือนสมองของ คอมพิวเตอร์ในการทำ หน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา ถือเป็น หัวใจหลักในการ ประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ โดยพื้นฐาน แล้วซีพียูทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูลทาง คณิตศาสตร์และข้อมูลเชิง ตรรกะ

5 2. โปรเจคเตอร์ ep son X18 โปรเจคเตอร์เรียกอีกอย่างว่า เครื่อง ฉายภาพ และปรับแสง ซึ่งมีหน้าที่ รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หลักการมี 3 ส่วนสำคัญคือ 1. ส่วนที่เป็นแหล่งภาพ 2. ส่วนที่เป็นแหล่งของแสง 3. ส่วนของเลนส์ฉายภาพเพื่อนำภาพ และแสงไปแสดงบนจอ

6 หน่วยส่งออก (Output Unit) คอมพิวเตอร์ติดต่อกับมนุษย์โดย แสดงผลของการทำงานให้มนุษย์รับรู้ ทางหน่วยแสดงผล หน่วยแสดงผลที่ สำคัญสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ คือ จอภาพ (Monitor) ลำโพง (Speaker) และเครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องขับ แผ่นบันทึกนั้นก็นับว่าเป็นหน่วย แสดงผลเหมือนกันเพราะคอมพิวเตอร์ อาจจะแสดงผลโดยการบันทึกผลลัพธ์ ลงบนแผ่นบันทึกได้

7 ตัวอย่างอุปกรณ์ หน่วยรับเข้า ที่สามาถรเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ 1. โทรทัศน์โทรทัศน์ หมายถึง ระบบการส่ง ภาพและเสียงไป พร้อมๆ กันด้วย เครื่องมือ อิเล็คโทรนิคเพื่อ สื่อสารตาม เป้าประสงค์ และ โทรทัศน์เพื่อ การศึกษาจะเน้น รายการที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อ การศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งระดับการสอนใน ชั้นเรียนและระดับการ จัดรายการที่ สถานีโทรทัศน์ ต่างหาก

8 2. เครื่องพิมพ์ หมายถึง อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับ สัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นใน ประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ใน ปัจจุบันมีหลายประเภท

9 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ 1. ประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้เพื่องานด้านการเรียนการสอนใน หลายรูปแบบ 2. ด้านความบันเทิง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความ สนุกสนานบันเทิง 3. ด้านการเงิน การธนาคาร ใช้ใน การเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM 4. ด้านการสื่อสารและคมนาคม ใช้ ในการติดต่อสื่อสารผ่าน

10 5. ด้านศิลปะและการออกแบบ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวาดรูป การ์ตูนออกแบบ งานและการสร้างภาพกราฟิกหรือการ ตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ 6. ด้านการแพทย์ ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงาน ด้านการแพทย์หลายด้าน เช่น การเก็บประวัติคนไข้ 7. ด้านวิทยาศาสตร์และเคมี ใช้ในการวิเคราะห์สูตรทางเคมีการ คำนวณสูตรทางวิทยาศาสตร์

11 เสนอ อาจารย์อภิเดช จิตรมุ่ง จัดทำโดย 1. นายณัฐดนัย บัวจันทร์ เลขที่ 4 ม. 4/2 2. นายนำชัย อัศวเทวัญ เลขที่ 7 ม. 4/2 3. นายภานุวัฒน์ คงหอม เลขที่ 9 ม. 4/2 4. นางสาวญาตาวี หวั่งประดิษฐ์ เลขที่ 37 ม. 4/2 5. นางสาวนาตาลี ปัญญาวัน เลขที่ 40 ม. 4/2 6. นางสาวพรธีรา เทพเทียนชัย เลขที่ 44 ม. 4/2

12 ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยรับเข้า และ หน่วยส่งออก ( In put, Out put )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google