งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 1 ณัฐนันท์ สัญวงษ์ ความหมายและคุณค่าของ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 1 ณัฐนันท์ สัญวงษ์ ความหมายและคุณค่าของ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่ 1 ณัฐนันท์ สัญวงษ์ ความหมายและคุณค่าของ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์

2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มี ผลกระทบต่อความ เจริญก้าวหน้าของทุกๆ สังคมในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านนี้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงป็นเรื่องยากที่ประชาชน จะติดตามความก้าวหน้า ตลอดเวลา

3 และเป็นสิ่งที่ไม่เกิด ประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษา หลักการและเนื้อหาพื้นฐาน เป็นสำคัญ

4 การศึกษาด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็น เสมือนกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้ เปลี่ยนแปลงโลกของเราใน ด้านต่างๆมากมายได้แก่

5 - สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยน จากสังคมอุตสาหกรรมเป็น สังคมสารสนเทศ - การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งได้ จากระบบคอมพิวเตอร์

6 - คอมพิวเตอร์กลายเป็น เครื่องมือที่สำคัญแทน เครื่องมือในอดีต


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 1 ณัฐนันท์ สัญวงษ์ ความหมายและคุณค่าของ การทำโครงงาน คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google