งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง (Program) ซึ่งเก็บอยู่ในหน่วยความจำ (Memory) สามารถรับเข้าข้อมูล (Input) จากภายนอก นำมาประมวลผล (Process) ตามลำดับขั้นตอน ที่ได้เตรียมไว้แล้ว และส่งผลลัพธ์ (Output) ออกไปให้กับผู้ใช้ หรือสามารถเก็บผลลัพธ์ไว้ใช้ต่อไปได้

2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

3 หน่วยรับเข้า (Input Unit)
หน้าที่ : รับข้อมูลจากภายนอก เข้ามายังหน่วยความจำ เพื่อรอการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลกลางต่อไป ข้อมูลเข้าคือ ข้อมูลหรือชุดคำสั่ง ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

4 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
เรียกอีกอย่างว่า ซีพียู (Central Processing Unit : CPU) หน้าที่ แปลและทำตามคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

5 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

6 หน่วยความจำ (Memory Unit)
ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่ง เพื่อรอการประมวลผล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้ หน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้

7 ROM

8 RAM

9 หน่วยส่งออก (Output Unit)
คือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ อาจอยู่ในรูปของ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

10 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit)
ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้เพื่อใช้งานในอนาคต ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ใช้งานจะอยู่ในแรม เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลก็จะหายไป

11 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit)
จึงมีการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือโปรแกรมเดิม ซีพียูก็จะอ่านข้อมูลจากหน่วยเก็บข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำที่ลบเลือนได้ หรือแรม เพื่อประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ฮาร์ดดิสก์(Harddisk) แผ่นซีดี(CD-R) แผ่นดีวีดี(DVD-R) แผ่นดิสก์เก็ต(Diskette) และหน่วยความจำแบบแฟลช

12


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google