งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By kraisorn inphiban. Diabetes mellitus Introduction Classification diabetes mellitus Disease progression Diagnosis Treatment Complication Dental management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By kraisorn inphiban. Diabetes mellitus Introduction Classification diabetes mellitus Disease progression Diagnosis Treatment Complication Dental management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By kraisorn inphiban

2 Diabetes mellitus Introduction Classification diabetes mellitus Disease progression Diagnosis Treatment Complication Dental management

3 Introduction Pancrease Islet of langerhans cell Insulin Glucose

4 Introduction

5 Introduction Hyperglycemia Normal 65-110 mg/dl Abnormal 126 mg/dl

6 Introduction

7 Introduction Definition of diabetes mellitus –A–A chronic systemic disease characterized by disorder in(1) Metabolism of insulin and of carbohydrate,fat,and protien(2) The structure and function of blood vessels –F–From “hyperglycemia”

8 Cause –Genetic –Destroy of Islet of langerhans cell –Endocrine –On steroid –Ab to insulin –Drugs and toxicity

9 Classification diabetes mellitus Primary diabetes mellitus 1.IDDM(Type I diabetes) -Genetic -Autoimmune 2.NIDDM(Type II diabetes) -Genetic -Obesity

10 Classification diabetes mellitus Secondary diabetes mellitus 1.Injury of pancrease - Infection of pancrease -Hemochromatosis 2.Endocrine disorder -Cushing’s syndrome -On steroid

11 Classification diabetes mellitus Secondary diabetes mellitus Acromegaly Pheochromocytoma Glucagonoma Somatostatinoma 3.Insulin resistance

12 1.IDDM(Type I diabetes) 2.NIDDM(Type II diabetes)

13 Classification diabetes mellitus IDDM

14 NIDDM Classification diabetes mellitus

15 Classification diabetes mellitus IDDM –35% –<25 year –Female=male –Normal weight –Severe NIDDM –65% –>40 year –Female>male –Obesity –Not severe

16 Classification diabetes mellitus IDDM –Decrease insulin –Rapid onset –Ketoacidosis common NIDDM –Normal or increase insulin –Slow onset –Ketoacidosis rare

17 Classification diabetes mellitus IDDM –Microangiopathy –Family history commom NIDDM –arteriosclerosis –Family history rare

18 Disease progression 1.Prediabetes –Present abnormal glucose level 2.Latent chemical diabetes –asymptomatic –Normal (FBS) –Normal Glucose tolerance –microangiopathy

19 Disease progression 3.Chemical diabetes –asymptomatic –Normal (FBS) –Abnormal glucose tolerance after meal 1-2 hr. –microangiopathy

20 Disease progression 4.Clinical diabetes –symptomatic –Increase (FBS) –Abnormal glucose tolerance

21 Diagnosis 1. ผู้มีอาการของโรคเบาหวาน 2. ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ( ถ้าผลปกติให้ ตรวจทุก 1-3 ปี ) 3. ผู้ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยง ( ถ้า ผลปกติให้ตรวจทุก 1-3 ปี )

22 Diagnosis 1. ผู้มีอาการของ โรคเบาหวาน Polydipsia Polyuria Polyphagia Weight loss

23 Diagnosis 1. ผู้มีอาการของ โรคเบาหวาน Xerostomia Candidiasis Periodontitis Caries Abnormal tast

24 Diagnosis 2. ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ( ถ้าผล ปกติให้ตรวจทุก 1-3 ปี )

25 Diagnosis 3. ผู้ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยง ( ถ้า ผลปกติให้ตรวจทุก 1-3 ปี ) Family Obesity Hypertention (≥140/90mmHg) HDL-chlolesteral(≥35mg/dl) Triglyceride(≥250mg/dl ) ประวัติ IGT ประวัติคลอดลูกน้ำหนักเกิน 4 กก.

26 Diagnosis Laboratory –F–FBS(fasting plasma glucose) –O–OGGT(oral glucose tolerance) –U–Urine –K–Ketone and eletrolytes –R–Renal functoin –G–Glycosylate hemoglobin

27 Diagnosis Diagnosis 1.FBS ≥ 126mg/dl 2.Random plasma glucose ≥ 200mg/dl 3.plasma glucose after oral glucose tolerance test (OGGT) ≥ 200mg/dl

28 Treatment 1.Food control 2.Drugs 3.Insulin 4.Excercise

29 Treatment 1.Food control

30 Treatment 2.Drugs –Sulfonylurea –Biguanide –Glycosidase inhibitor –Thiazolidinedion

31 Treatment 3.Insulin –IDDM –NIDDM Primary failure ไม่ตอบสนองต่อยาตั้งแต่ เริ่มต้น Secondary failure เกิดภาวะดื้อยาใน ภายหลัง

32 Treatment 4.Excercise

33 Complication Acute complication 1.Hypoglycemia 2.Diabetic ketoacidosis 3.Diabetic nonketotic hyperosmolar coma 4.Lactic acidosis

34 Complication Chronic complication 1.Microvascular Nephropathy Retinopathy Neuropathy

35 Complication Chronic complication 2.Macrovascular Coronary artery disease Cerebrovascular disease Peripheral vascular disease

36 Retinopathy

37 Dental management Poor moduality consultation Well moduality

38 Dental management Well moduality –ค–ควรนัดตอนเช้า –ใ–ให้ผู้ป่วยรีบบอกก่อนมี อาการผิดปกติใดๆ –I–Infection –H–Hypoglycemia –I–Insulin reaction

39 Dental Management Minor surgery, Local anesthesia Well moduallityPoor moduality InsulinDrug NPH 1/3-1/2 before surgery Stop before surgery Surgery Insulin / Drug Consultation

40 Dental Management Major surgery, General anesthesia Well moduallityPoor moduality InsulinDrug - EKG,Electrolytes - D5W IV - No drug before surgery - D5W IV Surgery Insulin every 6 hrs Consultation Drug Monitor blood sugar level

41


ดาวน์โหลด ppt By kraisorn inphiban. Diabetes mellitus Introduction Classification diabetes mellitus Disease progression Diagnosis Treatment Complication Dental management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google