งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADA 2013 Guideline :DM Goal. Complications can be delayed and prevented by improving glucose control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADA 2013 Guideline :DM Goal. Complications can be delayed and prevented by improving glucose control."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADA 2013 Guideline :DM Goal

2

3

4 Complications can be delayed and prevented by improving glucose control

5 45% of Thai people with diabetes have poor to very poor glucose control Results from nationwide study in 28.649 patients with diabetes from 602 hospitals across Thailand: NHSO, DM/HT Study, 2012; www.dmht.damus.in.th

6 Tissue ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ

7 Tissue ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ Glucose Insulin

8 Tissue ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ Glucose Insulin

9 Glibencamide Glipizide Gliclazide Metformin Pioglitazone Voglibose Sitagliptin 4 4 4 4/5 1.5 3 1

10 1. นางน้อยอายุ ๓๔ ปี เป็นเบาหวานมา ๒ ปี ประจำเดือนไม่มา ๒ เดือน แล้วตรวจ UPT Positive

11  งดยากินเบาหวาน ทั้งหมด  เริ่ม Insulin  ส่งตรวจ Retina

12 ๒. นายสมชาย สูง ๑๕๘ ซม. น้ำหนัก ๙๘ กก. อายุ ๒๙ ปี ตรวจสุขภาพ ประจำปี พบว่า FBS ๑๐๖ มีแม่เป็น DM

13  Metabolic syndrome  มีโอกาสเป็น DM ๓๐ % ตอนอายุ ๔๐ปี  มีโอกาสเป็น DM > ๘๐ % ตอนอายุ ๕๐

14 ( ๓ ) นางสอเฉ้งอายุ ๗๖ ปี เป็น DM มาเกือบ ๒๐ ปี แล้ว creatinine เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ ๑. ๒๒ ญาติ ไปปลุกตอน เช้าสลึมสลือ ไม่ตื่น พาไป รพสต. ราไวย์ Dtx 44

15 ยาที่กินอยู่ GB 1/2 x 2 Metformin1x2 Amlodipine 1x2 ASA(81mg)1x1 BCO/ Folic1x1

16 Tissue ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ

17 Tissue ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ Glucose Insulin

18 Tissue ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ Glucose Insulin

19 Summary : Sitagliptin - Efficacy and Safety - No Hypoglycemia, No Weight gain - Compliace, OD (Half life 12.5 Hr.) - No drug interactions ( all combination) - Renal insufficiency - Mild (CrCl >= 50 ml/min) 100 mg - Moderate (CrCl >=30 to < 50 ml/min) 50 mg - Severe (CrCl < 30 ml/min) 25 mg ( US FDA 2006 ) - Hepatic insufficiency - Mild to Moderate no dosage adjustment - No monitor hepatic enzyme - US FDA approved,world wild

20 SU Ins ul in Pio gl it Met Sita Vog li

21 Met Sita Pio gl it Insulin SU

22

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ADA 2013 Guideline :DM Goal. Complications can be delayed and prevented by improving glucose control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google