งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552
Training Course on DPAC Module 2 :Session 1 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552

2

3 การค้นพบทางระบาดวิทยา

4

5

6

7

8 อะไรอยู่เบื้องหลังการศึกษาทางระบาดวิทยานั้น

9

10

11

12 Insulin Resistance

13

14

15 ข้อสรุปของ Expert ในปัจจุบันเกี่ยวกับ MS
Primary Cause ของ MS คือ Over Nutrition Physical Inactivity. Primary Outcome ของ MS คือหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) DM ไม่ใช่ Primary Outcome ของ MS แต่ Associate กับ MS

16 Component of MS That Relate to CVD
Abdominal Obesity. (WC) Atherogenic Dyslipdemia (TG ) Raise blood Pressure. Insulin Resistance +/- Insulin Resistance. (IFG ,IGT) Proinframmatory state (CRP) Prothrombotic state (PAI -1)

17 ความแตกต่างของ Criteria For Diagnosis MS

18

19

20

21

22 ตำแหน่งการวัดรอบเอว AHA

23

24

25

26

27

28

29 Reference Definition of Metabolic Syndrome : Report of the NHLBI & AHA Conference on Scientific Issues Relate to Definition. ถามตอบเกี่ยวกับกลุ่มอาการทางเมตะบอลิค Web Site :


ดาวน์โหลด ppt น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google