งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Course on DPAC Module 2 :Session 1 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Course on DPAC Module 2 :Session 1 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Course on DPAC Module 2 :Session 1 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552

2

3 การค้นพบทางระบาดวิทยา

4

5

6

7

8 อะไรอยู่เบื้องหลังการศึกษา ทางระบาดวิทยานั้น

9

10

11

12 Insulin Resistance

13

14

15 ข้อสรุปของ Expert ใน ปัจจุบันเกี่ยวกับ MS •Primary Cause ของ MS คือ –Over Nutrition –Physical Inactivity. •Primary Outcome ของ MS คือหลอด เลือดแข็ง (Atherosclerosis) •DM ไม่ใช่ Primary Outcome ของ MS แต่ Associate กับ MS

16 Component of MS That Relate to CVD 1.Abdominal Obesity. (WC) 2.Atherogenic Dyslipdemia (TG ) 3.Raise blood Pressure. 4.Insulin Resistance +/- Insulin Resistance. (IFG,IGT) 5.Proinframmatory state (CRP) 6.Prothrombotic state (PAI -1)

17 ความแตกต่างของ Criteria For Diagnosis MS

18

19

20

21

22 AHA ตำแหน่งการวัดรอบเอว

23

24

25

26

27

28

29 Reference 1.Definition of Metabolic Syndrome : Report of the NHLBI & AHA Conference on Scientific Issues Relate to Definition. 2. ถามตอบเกี่ยวกับกลุ่มอาการทางเมตะบอ ลิค 3.Web Site : http://hpe4.anamai.moph.go.th/hp/ind ex_ms.php


ดาวน์โหลด ppt Training Course on DPAC Module 2 :Session 1 Metabolic Syndrome Assessment & Treatment น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 23 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google