งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 1. ทราบโรคที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับหลอด เลือดอักเสบของผิวหนัง 2. ทราบพยาธิกำเนิดของโรคหลอดเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 1. ทราบโรคที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับหลอด เลือดอักเสบของผิวหนัง 2. ทราบพยาธิกำเนิดของโรคหลอดเลือด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 1. ทราบโรคที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับหลอด เลือดอักเสบของผิวหนัง 2. ทราบพยาธิกำเนิดของโรคหลอดเลือด อักเสบของผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจากการ ติดเชื้อโดยตรง 3. ทราบลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า และ ลักษณะที่เห็นจากล้องจุลทรรศน์ของ โรคเหล่านั้นได้

3 Content 1. Introduction 2. The vasculitides

4 THE VASCULITIS (1) Vaculitides (plural)Vaculitides (plural) Clinical manifestations depend onClinical manifestations depend on - number, size, type of vessels (artery or vein), extent of vascular damage, presence or absence of inflammation, presence or absence of inflammation, type of inflammatory cells, type of inflammatory cells, location (superficial or deep dermis) location (superficial or deep dermis)

5 THE VASCULITIS (2) Clinical : Clinical : - severe vascular damage with occlusion:- ischemia or necrosis, blister formation or ulceration blister formation or ulceration

6 THE VASCULITIS (3) Clinical :- Clinical :- - nonocclusive vascular damage: damage to structural integrity of blood vessel wall leading to leakage of blood (purpura), damage to structural integrity of blood vessel wall leading to leakage of blood (purpura), dermal hemorrhage (petechia 3 mm.) dermal hemorrhage (petechia 3 mm.) and edema and edema

7 THE VASCULITIS (4) Criteria for vasculitisCriteria for vasculitisMinimum 1. An inflammatory infiltrate 2. Evidence of vascular injury

8 THE VASCULITIS (5) Vascular injury Vascular injury 1. Evidence of vessel leakiness as edema and extravasation of erythrocytes

9 THE VASCULITIS (6) 2. Evidence of vessel destruction such as necrosis of endothelium, and deposition of fibrinoid material within vascular lumina or vessel wall

10 THE VASCULITIS (7) 3. Infiltration of inflammatory cells in vascular wall and leukocytoclasia

11 THE VASCULITIS (8) Vasculitis of large-and medium-size vessels Vasculitis of large-and medium-size vessels - Temporal (giant cell) arteritis

12 THE VASCULITIS (9) Vasculitis of medium- and small-size vessels Vasculitis of medium- and small-size vessels 1.Kawasaki disease 2.Mondor’s disease and other superficial thrombophlebitis 3.Thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease) 4.Polyarteritis nodosa 5.Microscopic polyangiitis 6.Granulomatous vasculitis

13 THE VASCULITIS (10) Vasculitis of small-vessel neutrophilic/leukocytoclastic vasculitis Vasculitis of small-vessel neutrophilic/leukocytoclastic vasculitis 1. Infection (bacteria, rickettsia, fungus, virus)

14 THE VASCULITIS (11) 2. Immunologic injury - immune complex mediated - autoimmune - drug induced - paraneoplastic disease - Behcet disease - Antineutrophil antibody associated - unknown- PAN

15

16 http://morningreporttgh.blogspot.com/2012/08/vasculitis.html

17 http://www.dermis.net/dermisroot/en/1200945/image.htm http://www.dermis.net/dermisroot/en/24420/image.htm

18

19

20

21

22 www.holemanlandscape.com


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 1. ทราบโรคที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับหลอด เลือดอักเสบของผิวหนัง 2. ทราบพยาธิกำเนิดของโรคหลอดเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google