งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 STROKE ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด I.Introduction II.Causes III.Symptoms & signs IV.Lab investigations V.Treatment & management VI.Rehabilitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 STROKE ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด I.Introduction II.Causes III.Symptoms & signs IV.Lab investigations V.Treatment & management VI.Rehabilitation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 STROKE ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด I.Introduction II.Causes III.Symptoms & signs IV.Lab investigations V.Treatment & management VI.Rehabilitation VII. Prevention VIII.Questions & answers

2 2 Stroke: CVA – cerebrovascular accident สถิติ : พบบ่อยที่สุด ในกลุ่มโรคระบบ ประสาท Symptoms & signs: หลากหลายตั้งแต่น้อย ที่สุด ถึงมากที่สุด... ตาย... หรือ deep coma เป็นแรมเดือน... ปี การรักษา : Thrombolysis-rtpa ต้องให้ การรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ภายใน window time period ภายใน 3-4 ชั่วโมง หลังจากเริ่มมีอาการมีสิทธิ์ หายเป็นปกติ 100% หรือเกือบ 100%... stroke unit & fast tract… ตัวอย่าง Anticoagulant - antiplatelet I. Introduction

3 3 การป้องกัน : ทำได้ค่อนข้างดีมาก ถ้าคุมปัจจัย เสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรค ให้ดีทั้งส่วนที่ใช้ยาและส่วนที่ไม่ใช้ยา การป้องกัน stroke ควรเป็นนโยบาย หลักของทุกคนที่มี ปัจจัยเสี่ยง “Prevention is much much better than cure”

4 4 Hypertension & heart diseases…AF, valvular Diabetes mellitus Dyslipidemia Overweight Lack of exercises Cigarette smoking Alcohol consumption…ruptured Arteriovenous malformation, Berry neurysm…congenital Arteritis: syphilitic arteritis, tuberculous arteritis, SLE Ageing II. Courses

5 5  Anatomical location…very much variable - cerebralhemisphere…R & L - dominant… speech - non-dominant…dressing apraxia - ใส่เสื้อกางเกงไม่ถูก - anterior…posterior… middle - brainstem…pons,medulla, midbrain, thalamus: R & L III. Symptoms & signs หลากหลายมากขึ้นอยู่กับ

6 6  Size or arterial lumen - lacune…2-3 mm ---> 1.0 < 1.5 cm - middle & large artery …carotid, or middle cerebral artery whole cerebral hemisphere infarct …. เสียชีวิตเกือบทุกราย จาก massive brain edema  Nature: ischemic VS hemorrhagic  Brain edema  increased intracranial pressure Example:Hemiplegia with aphasia, hemiparesis with dysphasia III. Symptoms & signs หลากหลายมากขึ้นอยู่กับ

7 7 Acute:  Medical: - thrombolysis & anticoagulant - control of hypertension; glucose, temperature, others  Surgical - indication for surgical intervention - timing Chronic…long term management…? * Psychological support & maintenance - ตั้งสติให้ดี ไม่ต้องตกใจ เสียใจ อย่าปล่อยให้กำลังใจ หมดก่อนที่โรคจะเริ่มดีขึ้น - โรคนี้มี “ สิทธิ์ที่จะหายได้ แต่ต้องเข้าใจ และทำใจให้ เข้มแข็งไว้ * ผู้ป่วย stroke จะตกใจ เสียใจ ท้อแท้ และหมดกำลังใจ... คิดว่าไม่ หาย หายยาก... พิการไปตลอดชีวิต... อาจเสียชีวิตคราวนี้ V. Treatment & Management

8 8 Basic: CBC, urinalysis, VDRL LFT BUN, Cr, electrolyte CT brain scan…indication & timing… when MRI-MRA brain scan…indication Ultrasound Doppler Chest x-ray EKG Echo condiagram Others I.V. Lab investigations

9 9 Passive movement … when to start & how Active movement… when to start…how - Sitting balance - Standing balance - Assisted ambulation - Unassisted walk - Gait & stability training VI. Rehabilitation

10 10 Primary prevention: มีปัจจัยเสี่ยง เช่น DM, HT, HD, dyslipilemia แต่ยังไม่เคยเป็น stroke มาก่อน Secondary: เป็น stroke ครั้งแรกแล้ว โอกาสที่จะเป็นอีกเป็นครั้งที่ 2,3 จะมีมากขึ้น ต้องพยายาม ป้องกันคุมเรื่องปัจจัยเสี่ยง อย่างเคร่งครัด... มีวินัยเรื่องสุขภาพ เมื่อเป็นครั้งที่ 2,3 อาการจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ VII. Prevention

11 11 BP control drugs - thiazide - ACEI inhibitors…a must for DM patient - ARIIB inhibitors…a must for DM patient - Propanolol - Ca-blockers - Etc. Lipid control drugs - Simvastatins - Others Glucose control drugs - Oral - Parenteral…insulin VIII. Questions & answers

12 12

13 13

14 14 CT-Scan Brain

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1 STROKE ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด I.Introduction II.Causes III.Symptoms & signs IV.Lab investigations V.Treatment & management VI.Rehabilitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google