งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 11 AC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 11 AC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 11 AC Circuit ( Sinusoidal, Phasors, Complex Number )

2 Outline Objectives 1 Sinusoidal 2 Complex Number 3 Phasors 4 Assignments 5

3 Objectives  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูป สัญญาณกระแสสลับ (AC Circuit)  Sinusoidal Voltage  Period  Frequency  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน เชิงซ้อนที่นำมาประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า กระแสสลับ  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เฟส (Phasors) และสามารถนำความรู้เรื่องเฟสมาใช้หาค่าแรงดันหรือกระแสของ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้

4 Outline Objectives 1 Sinusoidal 2 Complex Number 3 Phasors 4 Assignments 5

5 Sinusoidal /Sinusoids

6 Sinusoidal /Sinusoids (cont.)

7 Period

8 Relation Between Period & frequency

9 Phase

10 Leading & Lagging

11 Form of Sinusoidal

12 Adding Two Sinusoids

13 Adding Two Sinusoids (cont.)

14 The Conversion Between Sine & Cosine

15 Outline Objectives 1 Sinusoidal 2 Complex Number 3 Phasors 4 Assignments 5

16 Complex Number

17 Complex Number (cont.)

18 The Relationship Between Rectangular & Polar Form

19 Addition & Subtraction Operators

20 Multiplication & Division Operators

21 The Other Operators

22 Outline Objectives 1 Sinusoidal 2 Complex Number 3 Phasors 4 Assignments 5

23 What is phasor ?

24 What is phasor ? (cont.)

25 Phasors Summary

26 Example # 1

27 Outline Objectives 1 Sinusoidal 2 Complex Number 3 Phasor Relationships for Circuit Elements 4 Assignments 5

28 Resistor

29 Inductor

30 Capacitor

31 Summary of Voltage-current Relationships

32 Impedance & Admittance

33 Impedance & Admittance of Passive Elements

34

35 Example # 2

36 Example # 2 (cont.)

37

38 Outline Objectives 1 Sinusoidal 2 Complex Number 3 Phasor Relationships for Circuit Elements 4 Assignments 5

39

40 Assignments (cont.)

41

42


ดาวน์โหลด ppt 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 11 AC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google