งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 13 ฟังก์ชัน (Function)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 13 ฟังก์ชัน (Function)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 13 ฟังก์ชัน (Function)

2 Outline Objective 1 p p 2 Header File 3 Multiple C Code File 4 Recursion function

3 objectives เพื่อให้นิสิตเข้าใจฟังก์ชันที่เรียกตัวเองซ้ำ ได้ (recursive function) เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถใช้งาน ฟังก์ชันใน Header file จากภายนอกได้ เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถเขียน header file ของตัวเองได้

4 Outline Objective 1 p p 2 Header File 3 Multiple C Code File 4 Recursion function

5 Recursive Function Recursive function เป็นการเรียกฟังก์ชัน ตัวเองซ้ำ ซึ่งจะใช้ในแก้ปัญหาบางอย่างที่ ซับซ้อน เช่น การหาค่า Fibonacci หรือ ปัญหาการย้ายแป้นไม้ของ tower of hanoi

6 Outline Objective 1 p p 2 Header File 3 Multiple C Code File 4 Recursion function

7 Header File Header file คือส่วนของการประกาศของ ฟังก์ชัน และ / หรือ ตัวแปรต่างๆ เพื่อเป็นการนำ กลับมาใช้งานในโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้นมาใหม่ ได้ เช่น stdio.h stdlib.h ซึ่งเป็น Header File ที่มี อยู่แล้ว โปรแกรมเมอร์สามารถสร้าง Header File ขึ้นใช้ เองได้

8 Header File (No Header File)

9 Header File (Not include)

10 Header File (Include Header File)

11 Header File & Variable

12 Outline Objective 1 p p 2 Header File 3 Multiple C Code File 4 Recursion function

13 Multiple source file (not compile all source)

14 Multiple source file (Multiple defind variable)

15 Multiple source file (extern statement)

16 Multiple source file (including guard)

17 Assignment ให้นิสิตเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Fibonacci โดยรับเลขที่ต้องการมาจากทางคีย์บอร์ด และโปรแกรมดังกล่าวจะต้องแยกฟังก์ชันที่ ใช้หาค่า Fibonacci เป็นคนละไฟล์กับไฟล์ที่ มี main อยู่


ดาวน์โหลด ppt Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 13 ฟังก์ชัน (Function)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google