งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University E-mail: jakmunee@gmail.comjakmunee@gmail.com 23 January 2012

2 Signal processing circuits วงจรสำหรับการจัดการสัญญาณ การแปลงสัญญาณ การขยายสัญญาณ การลดทอนสัญญาณ การเปรียบเทียบสัญญาณ การกรองสัญญาณ

3 การแปลงสัญญาณ Physical /chemical signals -> electrical signal By various transducers Electrical signals (I, freq, R, C) -> voltage Analog voltage -> digital value ADC = analog to digital converter DAC = digital to analog converter

4 R to V converter Potential divider circuit

5 i to V converter Passive circuit

6 i to V converter transistor circuit

7 i to V converter Op Amp circuit

8 F to V converter

9 analog to digital converter

10 Conversion from analog to digital form inherently involves comparator action where the value of the analog voltage at some point in time is compared with some standard. A common way to do that is to apply the analog voltage to one terminal of a comparator and trigger a binary counter which drives a DAC. The output of the DAC is applied to the other terminal of the comparator. Since the output of the DAC is increasing with the counter, it will trigger the comparator at some point when its voltage exceeds the analog input. The transition of the comparator stops the binary counter, which at that point holds the digital value corresponding to the analog voltage.comparatorbinary counterDAC

11 การขยายสัญญาณ transistor

12 การขยายสัญญาณ transistor

13 การขยายสัญญาณ Op amp – inverting amp

14 การขยายสัญญาณ Op amp – non-inverting amp A = (R2/R1) + 1

15 การลดทอนสัญญาณ Attenuation เป็นการลดสัญญาณที่สูงให้ต่ำลง เพื่อให้เหมาะที่จะนำไปแสดงผล หรือบันทึก สัญญาณ

16 วงจรรวมสัญญาณ / รวมและขยาย สัญญาณ

17

18 Differential Amplifier

19

20 การเปรียบเทียบสัญญาณ ไม่มี feedback resistor หรือ เรียกว่า open loop ซึ่งจะมีอัตราการ ขยายสูงมาก

21 การเปรียบเทียบสัญญาณ เช็คว่าสัญญาณสูงหรือต่ำกว่าจุดอ้างอิง

22 การเปรียบเทียบสัญญาณ ปิด / เปิดออดด้วยแสง

23 การเปรียบเทียบสัญญาณ

24 การกรองสัญญาณ เพื่อแยกสัญญาณที่ต้องการออกจากสัญญาณ รบกวน แบ่งออกเป็น Using electronic circuit –Passive filter –Active filter Using computer –Digital filter circuit

25 Passive filter ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น R C L ไม่มีการให้พลังงานจากภายนอกแก่วงจรกรอง สัญญาณ สัญญาณออกจะลดลงต่ำกว่าสัญญาณเข้าเสมอ หลังจากผ่านวงจรกรองสัญญาณ ไม่เกิดความเพี้ยนของสัญญาณ สามารถใช้งานได้กับสัญญาณที่มีความถี่ต่างๆ ในช่วงกว้าง

26 Low pass filter

27

28

29

30 High pass filter

31

32

33 Active filter


ดาวน์โหลด ppt Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google