งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS-Access. SQL สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล ได้ทุกค่าย Access MySQL Foxpro DBF DB2Oracle MS SQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS-Access. SQL สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล ได้ทุกค่าย Access MySQL Foxpro DBF DB2Oracle MS SQL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS-Access

2 SQL สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล ได้ทุกค่าย Access MySQL Foxpro DBF DB2Oracle MS SQL

3 Databases

4 Tables

5 Relational Schema

6 ส่วนประกอบหน้าจอหลัก

7 โครงสร้างและการทำงานของ โปรแกรม

8 Table คือ ฐานข้อมูลของโปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลไว้ใน ตาราง ซึ่งประกอบด้วยแถวแนวตั้งและแถว แนวนอน โดยแถวแนวตั้งจะเรียกว่า Column หรือ Field และแถวแนวนอน เรียกว่า Row หรือ Record

9 Query จุดเด่นของงานฐานข้อมูลได้แก่ การคัดลอกและ สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนำไปแสดงผล หรือ ประมวลผล ซึ่งโปรแกรมได้เตรียม ความสามารถที่เรียกว่า " ตารางสืบค้น หรือ Query" ซึ่งจะช่วยให้สร้างระบบการสืบค้นได้ ตามที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลจาก Table

10 Form ข้อมูลที่จัดเก็บใน Table จะมีปริมาณมาก ทำให้การ เพิ่มแก้ ปรับแต่งแก้ไข กระทำได้ลำบาก และอาจจะ ก่อให้เกิดปัญหา ในด้านมุมมองของจอภาพการทำงาน โปรแกรมได้สร้างระบบช่วยเหลือการทำงาน โดยให้ ผู้ใช้สามารถออกแบบ รูปแบบจอภาพการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูลตามต้องการ เพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการทำงาน

11 Report ฐานข้อมูลมักจะหนีไม่พ้น กับการนำข้อมูลมา สรุปเป็นรายงาน ดังนั้นโปรแกรมจึงได้เตรียม ฟังก์ชันสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ

12 Macro & Module งานที่สร้างด้วย Object ที่กล่าวมาแล้ว เหมาะกับ ฐานข้อมูลที่ไม่ใหญ่และซับซ้อน แต่ถ้างานใหญ่และ ซับซ้อน โปรแกรมได้เตรียมความสามารถ ในการสร้าง งานเฉพาะ ลักษณะโปรแกรมภาษา โดยอาศัย ความสามารถของมาโครและโมดูล ซึ่งผู้ใช้สามารถ ออกแบบงานใหม่ๆ ได้ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt MS-Access. SQL สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล ได้ทุกค่าย Access MySQL Foxpro DBF DB2Oracle MS SQL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google