งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก เพื่อเข้า สู่ระบบ เข้าสู่เว็บไซต์ >>>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก เพื่อเข้า สู่ระบบ เข้าสู่เว็บไซต์ >>>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คลิก เพื่อเข้า สู่ระบบ เข้าสู่เว็บไซต์ >>> http://hydrology.rid.go.th/qwater

3 กรอก ชื่อ ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน หลังจาก นั้น คลิก login กรอก ชื่อ ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน หลังจาก นั้น คลิก login

4 หน้าหลักเมื่อทำการล็อกอิน เข้าสู่ระบบแล้ว รายละเอียดที่ตั้งจุด ตรวจวัด ผลการ ตรวจวัด กรอกข้อมูลผลการ ตรวจวัด

5 สามารถ แก้ไขหรือลบ ข้อมูลของจุด ตรวจวัดได้ สามารถเพิ่มจุดตรวจวัดได้

6 เลือกเดือนและปีที่ ต้องการดูข้อมูลผลการ ตรวจวัด แล้วกด

7 ตัวอย่างการเลือกผลการ ตรวจวัดของเดือน กันยายน ปี 2556 สามารถดูค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำในแต่ละดัชนีได้

8 กรอกข้อมูลวัน / เดือน / ปี เวลา และผลการ ตรวจวัดแต่ละดัชนี แล้วกด หมายเหตุ : ระบบสามารถบันทึกข้อมูลได้ทีละ 1 จุดตรวจวัดเท่านั้น ระบบจะบันทึกข้อมูลในจุด ตรวจวัดที่คุณกดบันทึกเท่านั้น ตัวอย่าง การ กรอกข้อมูล ผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำ ตัวอย่าง การ กรอกข้อมูล ผลการตรวจวัด คุณภาพน้ำ


ดาวน์โหลด ppt คลิก เพื่อเข้า สู่ระบบ เข้าสู่เว็บไซต์ >>>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google