งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารมูลฝอย เคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile รับฝาก ขยะรี ไซเคิล ขยะพิษ สมาชิกจำนวน 1,345 คน รับฝากมูลฝอย ถึงบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารมูลฝอย เคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile รับฝาก ขยะรี ไซเคิล ขยะพิษ สมาชิกจำนวน 1,345 คน รับฝากมูลฝอย ถึงบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ธนาคารมูลฝอย เคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile รับฝาก ขยะรี ไซเคิล ขยะพิษ สมาชิกจำนวน 1,345 คน รับฝากมูลฝอย ถึงบ้าน

3 รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เทศบาลได้ร่วมกับชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาล ดำเนินการ รณรงค์ให้ประชาชนและนักเรียนคัดแยกขยะเพื่อ นำไปฝากเป็นแต้มสะสมแลกสิ่งของหรือเปลี่ยนค่าเป็นเงิน ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile ( ต่อ )

4 วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจ : ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เนื่องจาก สามารถนำขยะแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่จำเป็นหรือเงินได้ สังคม : ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า เกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม : ลดปริมาณขยะที่จะต้องกำจัดลงประมาณ 200ตัน/ปี และลดการเกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 256ตัน/ปี ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile ( ต่อ )

5 ประเภทกิจกรรม ลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล ภาค/ส่วนที่เกี่ยวข้องชุมชน/สำนักงาน/โรงเรียน ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile ( ต่อ ) โรงเรียน สำนักงาน ชุมชน

6 ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile ( ต่อ ) ปีที่เริ่มดำเนินโครงการ 2544 สถานภาพของโครงการ กำลังดำเนินโครงการ แหล่งงบประมาณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ.2544-2546 เปิดบริการ 136 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน เปิดบริการเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเท่านั้น

7 มอเตอร์ไซค์ พ่วงข้าง พาหนะรับฝากขยะ ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile ( ต่อ ) รถเคลื่อนที่

8 การแปรรูป กระดาษ Paper Recycling กระถาง เพาะชำ ซอง เอกสาร จัด นิทรรศการ ฯลฯ

9 รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เทศบาลได้ดำเนินการนำกระดาษสำนักงาน โรงเรียน และ ธนาคารมูลฝอยที่ไม่สามารถส่งจำหน่ายได้ จำนวนประมาณเดือน ละ 200 กิโลกรัม มาบดในเครื่องบดผสมน้ำเปล่าจนกระทั่ง กระดาษเปื่อยยุ่ย นำเยื่อกระดาษที่ได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด ต่างๆ ตามกระบวนการแผ่นกระดาษรีไซเคิล เช่น ซองจดหมาย ซองใส่เอกสาร กล่องใส่ของ กระถางต้นไม้ การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

10 วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจ : ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการจัดซื้อกระดาษ แผ่นโปสเตอร์ ซองเอกสาร ประมาณเดือนละ 6,000 บาท สิ่งแวดล้อม : ลดปริมาณกระดาษที่ต้องนำไปฝังกลบ ได้ จำนวน 2.4 ตัน/ปี การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

11 ขั้นตอนการแปรรูปกระถางเพาะชำต้นไม้ นำกระดาษใส่เครื่องบด ปล่อยเนื้อกระดาษลงใส่ภาชนะ การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

12 ขั้นตอนการแปรรูปกระถางเพาะชำต้นไม้(ต่อ) ตักช้อนเอาแต่เนื้อกระดาษ การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ ) ผสมปูนขาว หรือกาบกล้วย หรือแป้งมัน ตามอัตราส่วน

13 นำใส่แม่พิมพ์ เครื่องอัด และผึ่งให้แห้ง เป็นกระถาง สำหรับเพาะชำต้นไม้ต่อไป การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ ) ขั้นตอนการแปรรูปกระถางเพาะชำต้นไม้(ต่อ)

14 นำกระดาษใส่เครื่องบด ปล่อยเนื้อกระดาษใส่อ่างน้ำ ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

15 ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ(ต่อ) เติมสีที่ต้องการ (หากไม่ต้องการสีธรรมชาติ) นำตะแกรง ช้อนเยื่อกระดาษ และส่ายเยื่อกระดาษให้เต็มแผ่นตะแกรง เกลี่ยให้สม่ำเสมอ การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

16 นำตะแกรงไปผึ่งจนแห้ง จะได้แผ่นกระดาษตามสี แบบที่ ต้องการ ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ(ต่อ) การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

17 นำกระดาษที่ได้ไปพับเป็นซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย ตัดตกแต่ง ป้ายนิเทศ หรือนำไปวาดภาพระบายสี ตัด ปะ รูปภาพ ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ต่อไป ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ(ต่อ) การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling( ต่อ )

18 www.tung song.com Slides by หอสมุดประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสง


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารมูลฝอย เคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile รับฝาก ขยะรี ไซเคิล ขยะพิษ สมาชิกจำนวน 1,345 คน รับฝากมูลฝอย ถึงบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google