งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์คือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง (Program) ซึ่งเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ (Memory) สามารถรับเข้า ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์คือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง (Program) ซึ่งเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ (Memory) สามารถรับเข้า ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์คือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง (Program) ซึ่งเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ (Memory) สามารถรับเข้า ข้อมูล (Input) จากภายนอก นำมาประมวลผล (Process) ตามลำดับขั้นตอน ที่ได้เตรียมไว้แล้ว และส่งผลลัพธ์ (Output) ออกไปให้กับผู้ใช้ หรือสามารถเก็บผลลัพธ์ไว้ใช้ต่อไปได้ องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์

2 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์

3 หน่วยรับเข้า (Input Unit) หน้าที่ : รับข้อมูลจากภายนอก เข้ามายัง หน่วยความจำ เพื่อรอการประมวลผลจาก หน่วยประมวลผลกลางต่อไป ข้อมูลเข้าคือ ข้อมูลหรือชุดคำสั่ง ซึ่งอาจ อยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

4 เรียกอีกอย่างว่า ซีพียู (Central Processing Unit : CPU) หน้าที่ แปลและทำตามคำสั่งพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

5

6 ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรม คำสั่ง เพื่อรอการประมวลผล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือน ได้ หน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้ หน่วยความจำ (Memory Unit)

7 ROM

8 RAM

9 คือผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ อาจอยู่ในรูปของ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หน่วยส่งออก (Output Unit)

10 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ เพื่อใช้งานในอนาคต ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ใช้งานจะอยู่ใน แรม เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลก็จะหายไป

11 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit) จึงมีการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยเก็บ ข้อมูล เมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือ โปรแกรมเดิม ซีพียูก็จะอ่านข้อมูลจาก หน่วยเก็บข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำที่ ลบเลือนได้ หรือแรม เพื่อประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) แผ่นซีดี (CD- R) แผ่นดีวีดี (DVD-R) แผ่น ดิสก์เก็ต (Diskette) และหน่วยความจำ แบบแฟลช

12


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์คือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง (Program) ซึ่งเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ (Memory) สามารถรับเข้า ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google