งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมองคน (Human Brain) Human Brain ความจำ จินตนาการและความสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมองคน (Human Brain) Human Brain ความจำ จินตนาการและความสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมองคน (Human Brain) Human Brain ความจำ จินตนาการและความสร้างสรรค์
การรับรู้จากระบบประสาท Human Brain การตอบสนองทางกายภาพ อารมณ์และ ความรู้สึก กระบวนการคิดและตัดสินใจ

2 สมองคน VS สมองกล Human Brain การรับรู้จากระบบประสาท
ส่วนของชุดรับสัญญาณ Input Unit กระบวนการคิดและตัดสินใจ Human Brain สมองกล หน่วยความจำ Central Processing Unit Memory Unit ความจำ ส่วนของการแสดงผลและควบคุม Output Unit การตอบสนองทางกายภาพ

3 (Central Processing Unit)
ระบบอัตโนมัติ (Automation System) โครงสร้างระบบอัตโนมัติ โครงสร้างระบบอัตโนมัติในร่างกายมนุษย์ มันสมอง Input Unit หู ตา จมูก ลิ้น CPU (Central Processing Unit) มือ Output Unit เท้า

4 ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
โครงสร้างระบบอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบอัตโนมัติในหุ่นยนต์ CPU+Memory Memory Monitor Display CPU CD Driver Motor Speaker Switch Infrared Mouse Keyboard

5 ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
โครงสร้างระบบประตูอัตโนมัติ โครงสร้างระบบทางเลื่อนอัตโนมัติ Photo Sensor Motor/Pneumatic Motor CPU + Memory Roller CPU + Memory Photo Sensor Timer

6 (Central Processing Unit)
ระบบอัตโนมัติ (Automation System) อุปกรณ์ Input Unit Input Unit CPU (Central Processing Unit) Output Unit


ดาวน์โหลด ppt สมองคน (Human Brain) Human Brain ความจำ จินตนาการและความสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google