งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมองคน (Human Brain) Human Brain จินตนาการและ ความสร้างสรรค์ อารมณ์และ ความรู้สึก การรับรู้จาก ระบบประสาท การตอบสนอง ทางกายภาพ กระบวนการคิด และตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมองคน (Human Brain) Human Brain จินตนาการและ ความสร้างสรรค์ อารมณ์และ ความรู้สึก การรับรู้จาก ระบบประสาท การตอบสนอง ทางกายภาพ กระบวนการคิด และตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมองคน (Human Brain) Human Brain จินตนาการและ ความสร้างสรรค์ อารมณ์และ ความรู้สึก การรับรู้จาก ระบบประสาท การตอบสนอง ทางกายภาพ กระบวนการคิด และตัดสินใจ ความจำ

2 สมองคน VS สมองกล Human Brain การรับรู้จาก ระบบประสาท การตอบสนอง ทางกายภาพ กระบวนการคิด และตัดสินใจ สมองกล Central Processing Unit ส่วนของชุดรับสัญญาณ Input Unit ส่วนของการแสดงผลและควบคุม Output Unit ความจำ หน่วยความจำ Memory Unit

3 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) โครงสร้างระบบอัตโนมัติ CPU (Central Processing Unit) Input Unit Output Unit มันสมอง ตา หู เท้า ลิ้น มือ จมูก โครงสร้างระบบอัตโนมัติในร่างกายมนุษย์

4 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) โครงสร้างระบบอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ CPU Monitor Speaker Keyboard Mouse CD Driver Switch Display Motor Infrared CPU+Memory โครงสร้างระบบอัตโนมัติในหุ่นยนต์ Memory

5 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) โครงสร้างระบบประตูอัตโนมัติโครงสร้างระบบทางเลื่อนอัตโนมัติ Photo SensorMotor/Pneumatic CPU + Memory Motor Roller Photo Sensor Timer CPU + Memory

6 ระบบอัตโนมัติ (Automation System) อุปกรณ์ Input Unit CPU (Central Processing Unit) Input Unit Output Unit


ดาวน์โหลด ppt สมองคน (Human Brain) Human Brain จินตนาการและ ความสร้างสรรค์ อารมณ์และ ความรู้สึก การรับรู้จาก ระบบประสาท การตอบสนอง ทางกายภาพ กระบวนการคิด และตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google