งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Task Manager by Kittikawin chaimanee No. 9 Dachpon yajom No 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Task Manager by Kittikawin chaimanee No. 9 Dachpon yajom No 22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Task Manager by Kittikawin chaimanee No. 9 Dachpon yajom No 22

2 วินโดวส์แทสก์แมนิเจอร์ วินโดวส์แทสก์แมนิเจอร์ คือ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมหนึ่งที่รวมมากับ ระบบปฎิบัติการตระกูลไมโครซอฟท์ วินโดวส์เอ็น ที เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามและให้รายละเอียด เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในขณะนั้น เช่น โปรแกรมหรือกระบวนการอื่นที่ กำลังทำงานอยู่ การใช้งาน หน่วยประมวนผล กลาง การจองและการใช้งานหน่วยความจำ การ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ผู้ใช้ที่ล็อกอิน เป็นต้น แทสก์แมนิเจอร์ยังสามารถใช้กำหนดระดับ ความสำคัญของโปรแกรมหรือกระบวนการ บังคับ ให้ยกเลิกการทำงาน สั่งปิดเครื่อง เริ่มเครื่องใหม่ ไฮเบอร์เนต หรือล็อกออฟจากวินโดวส์ได้

3 Task Manager กับการตรวจการใช้ CPU ของ Processes (Windows) Tab Applications: แสดงรายการของ โปรแกรมที่และสถานการทำงานของ โปรแกรมที่เราเปิดอยู่บน Windows ขณะนั้น

4 Pcoresses: แสดงรายการ Processes ซึ่งประกอบไปด้วย Image Name: ชื่อ Process User Name: ผู้ที่ใช้ Process นั้น CPU: ทรัพยากรณ์ ของ CPU ที่ Process นั้นใช้ โดยคิดเป็นร้อยละ (%) Memory: ความจำที่ใช้ Description: คำอธิบาย Process

5 Services: แสดงรายการบริการที่มีบน ระบบปฏิบัติการ ของคุณ ซึ่งสามารถกับหนด ทำงานหรือหยุดทำงานได้

6 Performance: แสดงกราฟการใช้ ตัวประมวลผล (CPU) คิดเป็น % และหน่วยความจำ (RAM) แสดงเป็น จำนวน ในขณะนั้น (live)

7 Networking: แสดงกราฟการทำงานการเชื่อมต่อของการ เชื่อมต่อที่ใช้ในขณะนั้น โดยแสดงเป็น % ของ Adapter ที่ทำงานได้สูงสุด

8 Users: แสดงชื่อผู้ใช้งานที่ logon บน ระบบปฏิบัติการ

9 การเปิด task manager 1) Ctrl+Alt+Del 2) Ctrl+Shift+Esc

10


ดาวน์โหลด ppt Task Manager by Kittikawin chaimanee No. 9 Dachpon yajom No 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google