งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาโลโกและการ สร้างชิ้นงาน. MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโล โกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะ สำหรับใช้ในการเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาโลโกและการ สร้างชิ้นงาน. MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโล โกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะ สำหรับใช้ในการเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาโลโกและการ สร้างชิ้นงาน

2 MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโล โกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะ สำหรับใช้ในการเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น และได้มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับโปรแกรมนี้อย่างแพร่หลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ทั่ว โลก การใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก เหมือนโปรแกรมอื่นๆ

3 MSWLogo โปรแกรมนี้จะกระตุ้น ให้นักเรียนมีความกล้าในการ สร้างสรรค์งานกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ จากจินตนาการของตนเองได้ง่าย ช่วย ให้มีพื้นฐานและความถนัดเบื้องต้นใน การเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ความ แพร่หลายของโปรแกรม MSWLogo ที่ นำไปสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้มีการ สนับสนุนทางด้านวิชาการและตัวอย่าง โปรแกรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก โดยสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้

4 เมื่อเรารู้จักกับ ประวัติความเป็นมา ของโลโก้กันแล้ว คราวนี้ มาดูหน้าตา ของโปรแกรมกัน ดีกว่า

5 การติดตั้ง MSWL OGO การติดตั้งจะต้องมีโปรแกรม Setup MSWLogo โดยสามารถ Download ได้ที่ http://www.softronix.com/download/mswlogo65.exe http://www.softronix.com/download/mswlogo65.exe

6 หน้าตาของ โปรแกรม

7 HBHG คำสั่งพื้นฐานในการ เขียน โปรแกรมโลโก เราสามารถเขียนคำสั่งย่อ (Shortcut Commands) ได้ดังนี้ Home ไม่มีคำย่อ กลับไปยังจุดเริ่มต้น CS หมายถึง ClearScreen ( เคลียร์ หน้าจอ ) HT หมายถึง Hide Turtle ( การซ่อน เต่า ) ST หมายถึง Show Turtle ( การแสดง ตัวเต่า ) Pu หมายถึง Penup ( ยกเต่า ) Pd หมายถึง Pendown ( วางเต่า ) Fill หมายถึง เทสีภายใน Pe = เปลี่ยนจากปากกาเป็นยางลบ PPt = PenPaint คือ เปลี่ยนจากยางลบเป็น ปากกา

8 คำสั่งพื้นฐานในการ เขียน โปรแกรมโลโก เราสามารถเขียนคำสั่งย่อ (Shortcut Commands) ได้ดังนี้ FD = Forward ( เดินหน้า ) BK = Back ( ถอยหลัง ) RT = Right ( เลี้ยวขวา ) Lt = Left ( เลี้ยวซ้าย ) Ellipse = วงรี เช่น ellipse 100 200 Circle = วงกลม เช่น circle 60 Arc = รัศมี เช่น arc 180 100 Setsc = setscreencolor ( ใช้กำหนดสีฉากหลัง ของจอภาพ ) Setpc = setpencolor ( ใช้ในการเปลี่ยนสีของ ปากกา ) Setfc = setfillcolor ( กำหนดสีของพื้น ) Repeat 4 [ fd 100 rt 90] คือ สร้างรูปสี่เหลี่ยม

9 ภาพแสดงทิศทางการเดินของเต่าโลโก 9


ดาวน์โหลด ppt ภาษาโลโกและการ สร้างชิ้นงาน. MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโล โกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะ สำหรับใช้ในการเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google