งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งในภาษาโลโก คำสั่งสั่งให้เต่าพิมพ์ข้อความ คือ print [ข้อความ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งในภาษาโลโก คำสั่งสั่งให้เต่าพิมพ์ข้อความ คือ print [ข้อความ]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งในภาษาโลโก คำสั่งสั่งให้เต่าพิมพ์ข้อความ คือ print [ข้อความ]
คำสั่งเดินหน้า คือ forward จำนวนหน่วยที่จะเดิน เช่น forward 100 คือ สั่งให้เต่าเดิน 100 หน่วย หรืออาจใช้คำสั่งย่อ คือ fd 100 คำสั่งเดินถอยหลัง คือ back จำนวนหน่วยที่จะเดิน เช่น back 50 คือ สั่งให้เต่าเดินถอยหลัง 50 หน่วย หรืออาจใช้คำสั่งย่อ คือ bk 50

2 คำสั่งหันขวา คือ right องศาที่หัน เช่น right 90 คือ สั่งให้เต่าหันขวา 90 องศา หรืออาจใช้คำสั่งย่อ คือ rt 90 คำสั่งหันซ้าย คือ left องศาที่หัน เช่น left 45 คือ สั่งให้เต่าหันซ้าย 45 องศา หรืออาจใช้คำสั่งย่อ คือ lt 45 คำสั่งลบหน้าจอ คือ ClearScreen หลังลบ เต่าจะกลับมาอยู่กลางจอภาพ หรืออาจใช้คำสั่งย่อ คือ cs คำสั่งที่สั่งให้เต่ากลับมาอยู่กลางหน้าจอ แต่ไม่ลบภาพ คือ home

3 คำสั่งยกปากกา คือ PenUp หรือ PU
คำสั่งวางปากกา คือ PenDown หรือ PD คำสั่งวาดรูปวงกลม คือ circle รัศมี เช่น circle 50 คือ คำสั่งวาดวงกลมรัศมี 50 หน่วย คำสั่งเขียนส่วนโค้ง คือ arc ขนาดมุม รัศมี เช่น arc คือ คำสั่งเขียนส่วนโค้ง ขนาดมุม 180 องศา รัศมี 200 หน่วย

4 คำสั่งเปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ คือ PenErase หรือ PE
คำสั่งเปลี่ยนยางลบเป็นปากกา คือ PenPaint หรือ PPT ให้นักเรียนทดลองสั่งคำสั่ง fd จำนวนหน่วยที่จะเดิน ไปเรื่อยๆ แล้วหาความยาวหน้าจอเท่ากับ หน่วย และความกว้างหน้าจอเท่ากับ หน่วย

5 คำสั่งเปลี่ยนขนาดเส้นปากกา คือ Setpensize[ความกว้างของเส้น ความยาวของเส้น] เช่น Setpensize[5 5]
คำสั่งกำหนดสีพื้น คือ SetScreenColor[ค่าของสีแดง ค่าของสีเขียว ค่าของสีน้ำเงิน] หรือ setsc[ค่าของสีแดง ค่าของสีเขียว ค่าของสีน้ำเงิน] เช่น setsc[ ] คือ กำหนดสีพื้นเป็นสีแดง คำสั่งกำหนดสีปากกา คือ SetPenColor[ค่าของสีแดง ค่าของสีเขียว ค่าของสีน้ำเงิน] หรือ setpc[ค่าของสีแดง ค่าของสีเขียว ค่าของสีน้ำเงิน] เช่น setpc[ ] คือ กำหนดสีปากกาเป็นสีเขียว

6 คำสั่งกำหนดสีที่จะเท คือ SetFloodColor[ค่าของสีแดง ค่าของสีเขียว ค่าของสีน้ำเงิน] หรือ setfc[ค่าของสีแดง ค่าของสีเขียว ค่าของสีน้ำเงิน] เช่น setfc[ ] คือ กำหนดสีที่จะเทเป็นสีน้ำเงิน คำสั่งเทสี คือ fill การกำหนดค่าสี(RGB) ค่าของสีแดง(Red) ค่าของสีเขียว(Green) ค่าของสีน้ำเงิน(Blue) ถ้าจะกำหนดสีเป็นสีใด ให้ใส่ค่านั้นเป็น 255 ค่าที่เหลือเป็น 0 เช่น คือ สีแดง คือ สีเขียว คือ สีน้ำเงิน คือ สีเหลือง คือ สีม่วง คือ สีฟ้า คือ สีดำ คือ สีขาว

7 ให้เขียนคำสั่งภาษาโลโกเพื่อวาดจักรยาน
ให้ใส่สีพื้น setsc[แดง เขียว น้ำเงิน] เปลี่ยนขนาดปากกา setpensize[กว้าง สูง] เปลี่ยนสีปากกา setpc[แดง เขียว น้ำเงิน] ระบายสีจักรยาน setfc[แดง เขียว น้ำเงิน] fill


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งในภาษาโลโก คำสั่งสั่งให้เต่าพิมพ์ข้อความ คือ print [ข้อความ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google