งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Windows Logo. ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่ม ขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัย ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Windows Logo. ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่ม ขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัย ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Windows Logo

2 ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่ม ขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัย ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการ ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ คล้ายกับ ของ เกย์ วอลเทอร์ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ใช้ ภาษาที่เข้าใจง่าย สั่งให้โปรแกรม ทำงานตามที่ต้องการ พวกเขาจึงทำ การพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ เรียกว่าภาษาโลโก เป็นภาษาที่ง่าย สำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กสามารถเขียน คำสั่งให้หุ่นยนต์เต่า (Logo) เคลื่อนที่ ไปมาและเปลี่ยนทิศทางตามที่ต้องการ

3 ภาษาโลโกจึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเด็กในการฝึกทักษะทาง ภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้าง งานจากจินตนาการ โดยอาศัยความ เข้าใจพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ที่ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูก จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม สำเร็จรูปให้สามารถจำลองหุ่นยนต์เต่า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาพกราฟิกเต่า เคลื่อนที่ไปมาบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ ภาพกราฟิกเต่า มาเป็นภาพสัญลักษณ์ สามเหลี่ยม

4 * พัฒนาขึ้นโดย มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กเลย์ * อนุญาตให้นำมาใช้เพื่อการศึกษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมี แจกจ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต * ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows)

5

6

7 * การเขียนคำสั่งในภาษาโลโก ทำได้โดยการพิมพ์คำสั่งใน ช่องป้อนคำสั่ง แล้วกดแป้น Enter ที่แป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือกดปุ่ม Execute โปรแกรมจะรับคำสั่ง และทำการตรวจสอบว่า รู้จัก คำสั่งนั้นหรือไม่ ถ้ารู้จักก็จะ ปฏิบัติตามคำสั่ง ถ้าไม่รู้จักจะ แสดงข้อความว่า I don’t know how to……..

8 เต่า ส่วนแสดงผล กราฟิก ป้อน คำสั่ง ปุ่มสั่ง ทำงาน

9

10 * Print [ ข้อความ ] * เช่น print [I love you]

11 * Clearscreen หรือ cs * ใช้ในการลบภาพที่มีอยู่บนหน้าจอ ทั้งหมด * Cleartext หรือ ct * ใช้ในการลบตัวอักษรที่เราพิมพ์ ในช่อง Commander

12 * Fd nforward เดินหน้า n * Bk nback ถอย หลัง n * Rt n right หัน ขวา n องศา * Lt n left หัน ซ้าย n องศา * Pupen up ยก ปากกา * Pdpen down วาง ปากกา

13 * Setscreencolor[R G B] หรือ setsc[R G B] * จำนวนที่แสดงค่าความเข้มของสีกำหนดให้มี ค่าตั้งแต่ 0 – 255 จากอ่อนไปเข้ม เช่น setsc[240 12 222]

14 * Setpencolor[R G B] หรือ setpc[R G B] * จำนวนที่แสดงค่าความเข้มของสีกำหนดให้ มีค่าตั้งแต่ 0 – 255 จากอ่อนไปเข้ม เช่น setpc[0 250 0] จะได้ปากกาสีเขียว

15 * Setfloodcolor[R G B] หรือ setfc[R G B] * จำนวนที่แสดงค่าความเข้มของสี กำหนดให้มีค่าตั้งแต่ 0 – 255 จากอ่อนไปเข้ม เช่น setfc[0 200 200] * จากนั้นเทสีด้วยคำสั่ง fill * ถ้าใส่สีที่เส้นให้เต่าอยู่ที่เส้น * ถ้าใส่สีในรูป เต่าต้องอยู่ด้านในรูป

16 * Setpensize[ ความกว้างของเส้น ความสูงของเส้น ] * เช่น setpensize[5 6]


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Windows Logo. ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่ม ขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัย ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google