งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Windows Logo

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Windows Logo"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Windows Logo
MSW Logo Microsoft Windows Logo

2 ความเป็นมาของภาษาโลโก
          ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์ คล้ายกับของ เกย์ วอล เทอร์ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเขียน โปรแกรมคำสั่งที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั่ง ให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ พวก เขาจึงทำการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้น ใหม่ เรียกว่าภาษาโลโก เป็นภาษาที่ ง่ายสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กสามารถเขียน คำสั่งให้หุ่นยนต์เต่า (Logo) เคลื่อนที่ไป มาและเปลี่ยนทิศทางตามที่ต้องการ ข้อมูลจาก

3 ความเป็นมาของภาษาโลโก
          ภาษาโลโกจึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเด็กในการฝึกทักษะทาง ภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างงาน จากจินตนาการ โดยอาศัยความเข้าใจ พื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ในปัจจุบันเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคา ถูก จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ให้สามารถจำลองหุ่นยนต์เต่า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาพกราฟิกเต่า เคลื่อนที่ไปมาบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ ภาพกราฟิกเต่า มาเป็นภาพสัญลักษณ์ สามเหลี่ยม ข้อมูลจาก

4 โปรแกรมเอ็มเอสดับเบิ้ลยูโลโก(MSW Logo) เป็นโปรแกรมแปลภาษาโลโก ย่อมาจาก ไมโครซอฟต์วินโดวส์โลโก(Microsoft Windows Logo) พัฒนาขึ้นโดย มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กเลย์ อนุญาตให้นำมาใช้เพื่อการศึกษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมี แจกจ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) หนังสือคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สสวท หน้า 76

5 รูปไอคอน(Icon) ของโปรแกรม MSW Logo

6 เมื่อดับเบิ้ลคลิกไอคอนแล้ว จะเข้าสู่โปรแกรมดังรูป

7 รูปแบบและคำสั่งในภาษาโลโก
การเขียนคำสั่งในภาษาโลโก ทำได้โดยการพิมพ์คำสั่งในช่อง ป้อนคำสั่ง แล้วกดแป้น Enter ที่แป้นพิมพ์(Keyboard) หรือกด ปุ่ม Execute โปรแกรมจะรับ คำสั่ง และทำการตรวจสอบว่า รู้จักคำสั่งนั้นหรือไม่ ถ้ารู้จักก็จะ ปฏิบัติตามคำสั่ง ถ้าไม่รู้จักจะ แสดงข้อความว่า I don’t know how to…….. รูปแบบและคำสั่งในภาษาโลโก

8 ส่วนแสดงผลกราฟิก เต่า ปุ่มสั่งทำงาน ป้อนคำสั่ง

9 คำสั่งของภาษาโลโก

10 Print [ข้อความ] เช่น print [I love you] คำสั่งแสดงข้อความ

11 Clearscreen หรือ cs Cleartext หรือ ct คำสั่งลบ
ใช้ในการลบภาพที่มีอยู่บนหน้าจอทั้งหมด Cleartext หรือ ct ใช้ในการลบตัวอักษรที่เราพิมพ์ ในช่อง Commander คำสั่งลบ

12 Fd n forward เดินหน้า n Bk n back ถอย หลัง n Rt n right หัน ขวา n องศา
Lt n left หันซ้าย n องศา Pu pen up ยก ปากกา Pd pen down วางปากกา คำสั่งวาดภาพ

13 Setscreencolor[R G B] หรือ setsc[R G B]
กำหนดสีฉากหลัง

14 Setpencolor[R G B] หรือ setpc[R G B]
กำหนดสีปากกา

15 กำหนดการเทสี หรือเติมสี
Setfloodcolor[R G B] หรือ setfc[R G B] จำนวนที่แสดงค่าความเข้มของสี กำหนดให้มีค่าตั้งแต่ 0 – 255 จากอ่อนไปเข้ม เช่น setfc[ ] จากนั้นเทสีด้วยคำสั่ง fill ถ้าใส่สีที่เส้นให้เต่าอยู่ที่เส้น ถ้าใส่สีในรูป เต่าต้องอยู่ด้านในรูป กำหนดการเทสี หรือเติมสี

16 เปลี่ยนขนาดเส้น Setpensize[ความกว้างของเส้น ความ สูงของเส้น]


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Windows Logo

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google