งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht
คำสั่งแสดงเต่า คือ showTurtle หรือ st

2 คำสั่งในภาษาโลโก Fd Bk Lt Rt Home Cs Pd Pu print Circle Arc Setpensize
Ht St Setscreencolor Setpencolor Setfloodcolor Fill Pe Ppt

3 บทที่ 4 คำสั่งวนซ้ำและกระบวนความ

4 Repeat (คำสั่งวนซ้ำ) เป็นการเรียกคำสั่งมาทำงานตามจำนวนครั้งที่ต้องการ
รูปแบบคำสั่งวนซ้ำ คือ Repeat n [คำสั่งที่ต้องการวนซ้ำ] โดย n คือ จำนวนครั้งที่ต้องการวนซ้ำ เช่น การวาดรูปสี่เหลี่ยม Fd 50 rt 90 Repeat 4[fd 50 rt 90]

5 เทคนิคการวาดรูปหลายเหลี่ยมด้วยคำสั่ง Repeat
ใช้คำสั่ง Repeat จำนวนเหลี่ยม [fd rt มุม] วิธีการหาขนาดมุม คือ 360 หารด้วย จำนวนเหลี่ยม เช่น วาดรูป 5 เหลี่ยม ขนาดมุม = 360/ = 72 คำสั่งที่ใช้คือ repeat 5 [fd 100 rt 72]

6 กระบวนความ คือ ชุดคำสั่งต่างๆ ที่สั่งให้เต่าทำงาน
ประโยชน์ของการเขียนกระบวนความ คือ สามารถแก้ไขคำสั่งต่างๆ ได้ และบันทึกชุดคำสั่งได้ รูปแบบกระบวนความ คือ To ชื่อกระบวนความ คำสั่ง คำสั่ง end

7 ตัวอย่างกระบวนความ To square fd rt 90 fd rt 90 fd rt 90 fd rt 90 end

8 วิธีการสร้างกระบวนความ
พิมพ์คำสั่ง Edit “ชื่อกระบวนความ หรือ กดปุ่ม Edall วิธีการลบกระบวนความ พิมพ์คำสั่ง Erase “ชื่อกระบวนความ


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google