งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht คำสั่งแสดงเต่า คือ showTurtle หรือ st.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht คำสั่งแสดงเต่า คือ showTurtle หรือ st."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht คำสั่งแสดงเต่า คือ showTurtle หรือ st

2 คำสั่งในภาษาโลโก Fd Bk Lt Rt Home Cs Pd Pu print Circle Arc Setpensize Ht St Setscreencolor Setpencolor Setfloodcolor Fill Pe Ppt

3 บทที่ 4 คำสั่งวนซ้ำและ กระบวนความ

4 Repeat ( คำสั่งวนซ้ำ ) เป็นการเรียกคำสั่งมาทำงานตามจำนวนครั้ง ที่ต้องการ รูปแบบคำสั่งวนซ้ำ คือ Repeat n [ คำสั่งที่ต้องการวนซ้ำ ] โดย n คือ จำนวนครั้งที่ต้องการวนซ้ำ เช่น การวาดรูปสี่เหลี่ยม Fd 50 rt 90 Repeat 4[fd 50 rt 90]

5 เทคนิคการวาดรูปหลาย เหลี่ยมด้วยคำสั่ง Repeat ใช้คำสั่ง Repeat จำนวนเหลี่ยม [fd 100 rt มุม ] วิธีการหาขนาดมุม คือ 360 หารด้วย จำนวน เหลี่ยม เช่น วาดรูป 5 เหลี่ยม ขนาดมุม = 360/5 = 72 คำสั่งที่ใช้คือ repeat 5 [fd 100 rt 72]

6 กระบวนความ คือ ชุดคำสั่งต่างๆ ที่สั่งให้เต่าทำงาน ประโยชน์ของการเขียนกระบวนความ คือ สามารถแก้ไขคำสั่งต่างๆ ได้ และบันทึก ชุดคำสั่งได้ รูปแบบกระบวนความ คือ To ชื่อกระบวนความ คำสั่ง 1 คำสั่ง 2......... end

7 ตัวอย่างกระบวนความ To square fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 end

8 วิธีการสร้างกระบวนความ พิมพ์คำสั่ง Edit “ ชื่อกระบวนความ หรือ กดปุ่ม Edall วิธีการลบกระบวนความ พิมพ์คำสั่ง Erase “ ชื่อกระบวนความ


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งซ่อนเต่า คือ hideTurtle หรือ ht คำสั่งแสดงเต่า คือ showTurtle หรือ st.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google