งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการส่งออก ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก

2 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน ไถ ยกร่อง ขุดหลุมปลูก ระยะ 2x2 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 400 หน่อ การให้น้ำ โดยประมาณ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน เมื่อกล้วยได้อายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก และตัดวัชพืช เมื่อกล้วยได้อายุ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก และตัดวัชพืช เมื่อกล้วยได้อายุ 5 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก ตัดแต่งทางและตัดวัชพืช เมื่อกล้วยได้อายุ 7 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก ตัดแต่งทางและตัดวัชพืช

4 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน เมื่อกล้วยได้อายุ 8 เดือน เริ่มออกปลี ลักษณะปลีกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองที่ออกปลี ลักษณะการตัดแต่งใบกล้วย

5 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน การตัดปลี การค้ำยันด้วยไม้ ค้ำยันด้วยไม้

6 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน การคลุมเครือกล้วย หลังจากตัดปลีประมาณ วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ การคลุมถุง จะช่วยให้ผิวสวย และช่วยป้องกันแมลง

7 สมาชิกทำปุ๋ยหมักใช้เอง
การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และการทำน้ำหมักไล่แมลง ปุ๋ยหมักจากขี้วัว , ขี้หมู , ขี้ไก่แกลบ และน้ำส้มควันไม้ น้ำหมักจุลินทรีย์ สมาชิกทำปุ๋ยหมักใช้เอง ปุ๋ยหมัก จากมูลสัตว์ น้ำส้มควันไม้

8 ป้องกันด้วยฟองน้ำ และแอร์บับเบิ้ล
ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลาจากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน การตัดกล้วย การตัดกล้วย การป้องกันการช้ำ ป้องกันด้วยฟองน้ำ และแอร์บับเบิ้ล

9 ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 1 ตบแต่งหวี ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 2
ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลาจากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน เมื่อถึงโรงงาน แบ่งหวีกล้วยชั่งน้ำหนัก เมื่อถึงโรงงาน แบ่งหวีกล้วยชั่งน้ำหนัก ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 1 ตบแต่งหวี ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 2

10 ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 3 ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลาจากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 3 ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 4 เป่าด้วยอุโมงค์ลม เป่าด้วยลมแรงดันสูง

11 ติด LOT No. (ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ)
ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลาจากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน เช็ดให้แห้ง ตรวจแมลง ใส่แผ่นโฟม กันกระแทก ติด LOT No. (ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ) บรรจุกล่อง

12 ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลาจากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน ไล่อากาศก่อนปิดฝากล่อง ลักษณะกล่องที่บรรจุเสร็จ เก็บรักษาอุณหภูมิรอการขนส่ง ที่อุณหภูมิ องศา ชั่งน้ำหนักกล่อง เฉลี่ย ก.ก.

13

14

15 บำนาญผู้สูงอายุ และอายุ 70 ปีไม่เสียฌาปนกิจ ช่วยเหลือสมาชิกอัมพาต
สวัสดิการต่างๆที่มอบให้กับสมาชิก เจ้าภาพร่วมงานศพ บำนาญผู้สูงอายุ และอายุ 70 ปีไม่เสียฌาปนกิจ ช่วยเหลือสมาชิกอัมพาต


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google