งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการ ส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการ ส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการ ส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก

2 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน ไถ ยกร่อง ขุดหลุมปลูก ระยะ 2x2 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ ประมาณ 400 หน่อ การให้น้ำ โดยประมาณ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน เมื่อกล้วยได้อายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก และตัดวัชพืช เมื่อกล้วยได้อายุ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก และตัดวัชพืช เมื่อกล้วยได้อายุ 5 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก ตัดแต่งทางและตัดวัชพืช เมื่อกล้วยได้อายุ 7 เดือน ใส่ปุ๋ยคอก ตัดแต่งทางและตัดวัชพืช

4 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน เมื่อกล้วยได้อายุ 8 เดือน เริ่มออกปลี ลักษณะปลีกล้วยหอมทองลักษณะปลีกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองที่ออกปลีกล้วยหอมทองที่ออกปลีลักษณะการตัดแต่งใบกล้วยลักษณะการตัดแต่งใบกล้วย

5 ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือน การค้ำยันด้วยไม้การค้ำยันด้วยไม้ ค้ำยันด้วยไม้ค้ำยันด้วยไม้ การตัดปลีการตัดปลี

6 การคลุมเครือกล้วยการคลุมเครือกล้วย หลังจากตัดปลี ประมาณ 50-60 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ การคลุมถุง จะช่วยให้ผิวสวย และช่วยป้องกันแมลง

7 การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และการทำน้ำหมักไล่แมลง ปุ๋ยหมักจากขี้วัว, ขี้หมู, ขี้ไก่แกลบ และน้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยหมัก จากมูลสัตว์ สมาชิกทำปุ๋ยหมักใช้เองสมาชิกทำปุ๋ยหมักใช้เอง น้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์ น้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้

8 ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลา จากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน ป้องกันด้วยฟองน้ำ และแอร์บับเบิ้ล การตัดกล้วยการตัดกล้วย การป้องกันการช้ำการป้องกันการช้ำ การตัดกล้วยการตัดกล้วย

9 ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลา จากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน เมื่อถึงโรงงาน แบ่งหวีกล้วยชั่งน้ำหนัก ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 1 ตบแต่งหวี ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 2

10 ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลา จากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 3 ล้างทำความสะอาด ครั้งที่ 4 เป่าด้วยอุโมงค์ลมเป่าด้วยอุโมงค์ลมเป่าด้วยลมแรงดันสูงเป่าด้วยลมแรงดันสูง

11 ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลา จากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน เช็ดให้แห้ง ตรวจแมลง ใส่แผ่นโฟม กันกระแทก ติด LOT No. (ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ) บรรจุกล่องบรรจุกล่อง

12 ขั้นตอนการบรรจุกล่อง เก็บเกี่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยการขนส่งจะใช้ระยะเวลา จากสหกรณ์ฯ ถึง ผู้บริโภคประมาณ 15 วัน ไล่อากาศก่อนปิดฝากล่องไล่อากาศก่อนปิดฝากล่องลักษณะกล่องที่บรรจุเสร็จลักษณะกล่องที่บรรจุเสร็จ ชั่งน้ำหนักกล่อง เฉลี่ย 12 -13 ก.ก. เก็บรักษาอุณหภูมิรอการขนส่ง ที่อุณหภูมิ 13-14 องศา

13

14

15 สวัสดิการต่างๆที่มอบให้กับสมาชิก บำนาญผู้สูงอายุ และอายุ 70 ปีไม่เสียฌาปนกิจ เจ้าภาพร่วมงานศพ ช่วยเหลือสมาชิกอัมพาต


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจส่งเสริมและรวบรวมกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีการ ส่งออก 20-30 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติและผลผลิตของสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google