งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้ให้องค์ความรู้ชื่อ นายบุญเจริญ นามสร ที่ อยู่ 88 หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้ให้องค์ความรู้ชื่อ นายบุญเจริญ นามสร ที่ อยู่ 88 หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้ให้องค์ความรู้ชื่อ นายบุญเจริญ นามสร ที่ อยู่ 88 หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้ งาน / โครงการ : ส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2 เป็นกระบวนการใน การจัดการดินเพื่อ เข้าสู่กระบวนการ ปลูกพืชที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัยโดยการใช้ วัสดุในท้องถิ่นที่หา ได้ง่าย

3 การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ( ถั่ว พร้า ) ร่วมกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนที่ 1 เริ่มไถกลบตอซังพร้อมกับฉีดพ่นน้ำ หมักชีวภาพใช้น้ำหมัก 5 ลิตร / ไร่ ก่อนไถกลบ 5 ลิตร / ไร่ ก่อนไถกลบ ขั้นตอนที่ 2 หยอดเมล็ดพันถั่วพร้าหรือหว่านใน อัตรา 5 กก./ ไร่ ถ้าหยอดเป็น แถว ใช้ระยะ 70 ซม. X 50 ซม. แถว ใช้ระยะ 70 ซม. X 50 ซม. ขั้นตอนที่ 3 ช่วงเดือน เมย. อายุถึงประมาณ 120 วัน เก็บผลผลิตเมล็ดถั่วเพื่อ ทำพันธุ์และจำหน่าย แล้วไถกลบ ปุ๋ยพืชสดพร้อมฉีดพ่นน้ำหมัก ทำพันธุ์และจำหน่าย แล้วไถกลบ ปุ๋ยพืชสดพร้อมฉีดพ่นน้ำหมัก ชีวภาพก่อนปักดำ 1 เดือน ชีวภาพก่อนปักดำ 1 เดือน

4 สรุปผล ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 เปอร์เซ็นต์ / ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด 80 – 100 กก./ ไร่ จำหน่ายในราคา 15 บาท / กก. ดินดีเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่าง ชัดเจน โรคและแมลงไม่ค่อยรบกวน เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ในไร่นา

5 นายไพฑูรย์ ดวงใจ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายไพฑูรย์ ดวงใจ ผู้บันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้ให้องค์ความรู้ชื่อ นายบุญเจริญ นามสร ที่ อยู่ 88 หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นำองค์ความรู้ไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google