งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานคดีกำกับการ ปกครอง ( การเบิกเงินผู้เยาว์ งานขอเยี่ยมเด็ก และเยาวชน สพ. ( 77 แห่ง ) สพ. ( 33 แห่ง ) ศฝ. (19 แห่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานคดีกำกับการ ปกครอง ( การเบิกเงินผู้เยาว์ งานขอเยี่ยมเด็ก และเยาวชน สพ. ( 77 แห่ง ) สพ. ( 33 แห่ง ) ศฝ. (19 แห่ง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 งานคดีกำกับการ ปกครอง ( การเบิกเงินผู้เยาว์ งานขอเยี่ยมเด็ก และเยาวชน สพ. ( 77 แห่ง ) สพ. ( 33 แห่ง ) ศฝ. (19 แห่ง )

6 การดำเนินการตาม พ. ร. บ. การอำนวย ความสะดวกฯ 1 พ. ร. บ. ประกาศเมื่อวันที่ 22 ม. ค. 58 และมีผลบังคับ ใช้ วันที่ 21 ก. ค. 58 สำนักงาน ก. พ. ร. แจ้งส่วนราชการให้จัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน 2 ส่วนกลางจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นมาตรฐาน กลาง ในระบบสารสนเทศ *** ส่งคู่มือสำหรับประชาชน ( มาตรฐานกลาง ) สู่หน่วยงาน ในสังกัดที่มีงานบริการ 3 หน่วยงานนำคู่มือฯ ( มาตรฐานกลาง ) มาจัดทำเป็นคู่มือของ ตน ในระบบสารสนเทศ *** หน่วยงานเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนของตนเอง ก่อน วันที่ 21 ก. ค. 2558 ระบบสารสนเทศ *** คือระบบที่สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ฯ ( สรอ.)

7 ผู้ตรวจ

8 ตารางแสดงบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศกรมพินิจฯ เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือในระบบสารสนเทศฯ ดัง ตาราง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ( มีสถาน แรกรับเด็กและเยาวชน ) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ( ไม่มีสถาน แรกรับเด็กและเยาวชน )

9 https://backend.info.go.th/


ดาวน์โหลด ppt งานคดีกำกับการ ปกครอง ( การเบิกเงินผู้เยาว์ งานขอเยี่ยมเด็ก และเยาวชน สพ. ( 77 แห่ง ) สพ. ( 33 แห่ง ) ศฝ. (19 แห่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google