งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

? ประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ? แนวทางปฏิบัติตาม มาตรการดำเนินการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของ หน่วยงานภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "? ประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ? แนวทางปฏิบัติตาม มาตรการดำเนินการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของ หน่วยงานภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ? ประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ? แนวทางปฏิบัติตาม มาตรการดำเนินการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของ หน่วยงานภาครัฐ

2 คำถามข้อที่ 1 การเจรจาต่อรองให้ได้ ข้อยุติ ต้องแล้วเสร็จ ภายในกี่วัน นับจาก เมื่อใด ?

3 คำถามข้อที่ 2 หลังจากเจรจาต่อรอง ราคาได้ข้อยุติแล้ว ต้อง ส่งผลพร้อมราคากลาง ใหม่ให้ สงป. พิจารณา เห็นชอบก่อนหรือไม่ ?

4 คำถามข้อที่ 3 กรณีที่ผู้เสนอราคาราย ต่ำสุดไม่ยอมลดราคาตาม ราคากลางใหม่ จะต้อง ดำเนินการอย่างไร ?

5 คำถามข้อที่ 4 กรณี 1.2.2 หน่วยงาน จะต้องจัดทำราคากลาง ใหม่ให้ สงป. ใช้ ประกอบการพิจารณา ความเหมาะสมหรือไม่ หรือ สงป. จะเป็นผู้ พิจารณาค่างานใหม่เอง ?

6 คำถามข้อที่ 5 กรณีที่ 2 กระทรวง พาณิชย์จะต้องประกาศ ราคาวัสดุเป็นรายวัน ในช่วง 16-31 ธันวาคม 2557 สำหรับใช้คำนวณ ราคากลางใหม่ใช่หรือไม่ ?

7 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ? ประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ? แนวทางปฏิบัติตาม มาตรการดำเนินการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของ หน่วยงานภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google