งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 5 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 5 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 5 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง

2 สังคมแห่งชนชั้นในฝรั่งเศส

3 มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689 - 1775) เขาเป็นชาวฝรั่งเศส หนังสือที่ มีชื่อเสียง คือ เจตนารมย์แห่ง กฎหมาย (The Spirit of the Law) เสนอ แนวคิดการแบ่งแยก อำนาจ (separation of power) เสนอให้แบ่งแยกอำนาจของ รัฐออกเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลา การ มิให้รวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน

4 รุสโซ (Jean Jacques Rousseau, 1712 - 1778) รุสโซ (Jean Jacques Rousseau, 1712 - 1778) เขาเป็นชาวฝรั่งเศส หนังสือที่มีชื่อเสียง คือ สัญญาประชาคม (The Social Contract) “ มนุษย์เกิดมามี เสรีภาพ แต่ทุกแห่ง หนเขาถูกล่ามโซ่ เอาไว้ ” “ มนุษย์มีเสรีภาพใน การเลือก หามิฉะนั้น ก็ไม่แตกต่างจาก สัตว์ ”

5 รุสโซ (Jean Jacques Rousseau, 1712 - 1778) เสรีภาพของสังคมจะมีได้ก็ ต่อเมื่อ สมาชิกสามารถ กำหนดกติกาที่สร้างขึ้น จากทุกคน กติกา จึง สะท้อน “ เจตจำนง ทั่วไป ”(General Will) ของ คนทั้งสังคม เสนอให้มีประชาธิปไตย ทรงตรง (direct democracy) พลเมืองทุก คนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยไม่ผ่านผู้แทน

6 พระเจ้าหลุยส์ ที่ 16

7 การปฏิวัติ ฝรั่งเศส 1789 ฐานันดรที่ 3 กองทัพประชาชนชาวฝรั่งเศส ในโค่นล้ม ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ฝรั่งเศส คำขวัญในการปฏิวัติ ฝรั่งเศส : เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ

8 การทำลายคุกบาสติล

9 การทำลายสังคมแห่งชนชั้นใน ฝรั่งเศสหลัง 1789

10 การปฏิวัติ ฝรั่งเศส

11 การประหารชีวิต พระเจ้าหลุยที่ 16 และพระนางมารี อัง ตัวเนต

12 การปฏิวัติ ฝรั่งเศส 1789

13


ดาวน์โหลด ppt PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 5 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google