งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราชวงศ์จิ๋นสถาปนาขึ้นเมื่อปี 221 ก่อน คริสต์ศักราช จิ๋นซีฮ่องเต้(秦始皇)ได้ทรง ใช้นโยบายต่าง ๆ ในการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว และทำให้ประเทศมั่นคง และทรงสร้างระบอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราชวงศ์จิ๋นสถาปนาขึ้นเมื่อปี 221 ก่อน คริสต์ศักราช จิ๋นซีฮ่องเต้(秦始皇)ได้ทรง ใช้นโยบายต่าง ๆ ในการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว และทำให้ประเทศมั่นคง และทรงสร้างระบอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ราชวงศ์จิ๋นสถาปนาขึ้นเมื่อปี 221 ก่อน คริสต์ศักราช จิ๋นซีฮ่องเต้(秦始皇)ได้ทรง ใช้นโยบายต่าง ๆ ในการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว และทำให้ประเทศมั่นคง และทรงสร้างระบอบ การปกครองขึ้นเป็นชุด ประเทศจีนจึงได้ กลายเป็นประเทศที่มีชนชาติหลากหลายและ ใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ( 一整套的统 治制度 )

3 - ราชวงศ์ฉินเป็นราชวงศ์ที่ 1 ของจีน - จักรพรรดิฉินเอาชนะศัตรูและเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของจีนในปี 221 - ในสมัยราชวงศ์นี้มีการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนขึ้น เพื่อเพื่อป้องกัน การโจมตีจากข้าศึก

4 ผลงานสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ของฉินซีฮ่องเต้ คือ ได้รวม ตัวหนังสือของจีนให้เหลือ เพียงแบบเดียว ได้กำหนดให้ ตัวหนังสือ “ เสี่ยวจ้วน ” ของ ก๊กฉินเป็นตัวหนังสือที่ใช้ทั่ว ประเทศ หลังจากนั้นการ เปลี่ยนแปลงตัวหนังสือจีนเริ่ม มีระเบียบ ซึ่งมีความหมาย ชนิด

5 อารยะธรรมสมัย ราชวงศ์ฉิน ➟จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็น ผู้ให้สร้าง กำแพง เมืองจีน ➟ มีการให้เหรียญ กษาปณ์ มาตราชั่ง ตวง วัด

6 เมื่อจิ๋นชีฮ่องเต้สิ้นชีพ พ. ศ.333 ได้มีการลงทุนจำนวน มหาศาลก่อสร้างสุสาน ตั้งอยู่ใต้ภูเขาหลีซัน เป็น สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้และหุ่น ทหารกับม้าซึ่งเป็นมรตก ทางวัฒนธรรมของโลกใน ปัจจุบันและราชวงศ์ฉิน หรือจิ๋นชีฮ่องเต้ก้อสิ้นสุด ลงเมื่อ พ. ศ.338

7 ที่ตั้งสุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้

8 ที่ตั้งของราชวงศ์ฉิน ในปัจจุบัน - เมืองหลวงเสียนห ยาง - ภาษาจีนโบราณ - รัฐบาลราชาธิปไตย - อัครมหาเสนาบดีชื่อ หลี่ซือ


ดาวน์โหลด ppt ราชวงศ์จิ๋นสถาปนาขึ้นเมื่อปี 221 ก่อน คริสต์ศักราช จิ๋นซีฮ่องเต้(秦始皇)ได้ทรง ใช้นโยบายต่าง ๆ ในการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียว และทำให้ประเทศมั่นคง และทรงสร้างระบอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google