งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ นโยบายการเงิน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ นโยบายการเงิน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ นโยบายการเงิน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
AJ.2 : Satit UP

2 สถาบันการเงินสามารถใช้นโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ 1
สถาบันการเงินสามารถใช้นโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT) ธนาคารพาณิชย์

3 เครื่องมือที่ใช้ในนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ อย่างหนึ่ง คือ อัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ ชะลอภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายรวม คือ การบริโภค การลงทุน

4 เศรษฐกิจแย่(ซบเซา) ต้องกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ---> ต่ำ

5 เศรษฐกิจโตเร็วเกิน ต้องชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ---> สูง

6 ประเภทของ นโยบายการเงิน(Monetary policy)

7 2. นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย
ประเภทของนโยบายการคลัง จำแนกตามลักษณะปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไข 1. นโยบายการคลังแบบเข้มงวด 2. นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย

8 นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ใช้เมื่อภาวะเศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินไป เพื่อให้ปริมาณเงินในระบบลดลง

9 นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
ใช้เมื่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว(แย่) เพื่อให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt การใช้ นโยบายการเงิน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google