งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย การเงิน ในการแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ การใช้ AJ.2 : Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย การเงิน ในการแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ การใช้ AJ.2 : Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย การเงิน ในการแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ การใช้ AJ.2 : Satit UP

2 สถาบันการเงิน สามารถใช้ นโยบาย การเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางเศรษฐกิจ คือ 1. ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (BOT) 2. ธนาคาร พาณิชย์

3 เครื่องมือที่ใช้ในนโยบาย การเงินเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางเศรษฐกิจ อย่างหนึ่ง คือ 1. อัตรา ดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ ชะลอภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อ การใช้จ่ายรวม คือ การบริโภค การลงทุน

4 เศรษฐกิ จแย่ ( ซบเซา ) ต้องกระตุ้นการเติบโต ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย -- -> ต่ำ

5 เศรษฐกิจ โตเร็วเกิน ต้องชะลอการเติบโต ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย -- -> สูง

6 ประเภทของ นโยบายการเงิน (Monetary policy)

7 ประเภทของนโยบาย การคลัง จำแนกตามลักษณะปัญหา เศรษฐกิจที่ต้องแก้ไข 1. นโยบายการคลัง แบบเข้มงวด 2. นโยบายการคลัง แบบผ่อนคลาย 2. นโยบายการคลัง แบบผ่อนคลาย

8 นโยบายการเงิน แบบเข้มงวด ใช้เมื่อภาวะเศรษฐกิจ เติบโตเร็วเกินไป เพื่อให้ปริมาณเงินใน ระบบลดลง

9 นโยบายการเงิน แบบผ่อนคลาย ใช้เมื่อภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว ( แย่ ) เพื่อให้ปริมาณเงินใน ระบบเพิ่มขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย การเงิน ในการแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ การใช้ AJ.2 : Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google