งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 บทที่ 1 Classical Theory Keynes Monetarists New-Classical Theory New-Keynesian Theory

3 ASAS AD P y 0 Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Perfect Foresight ใน Labor Market

4 MPN*p NLNL y 0L W 0 L Y=f(K,L) MPN*p S L =f(w/p) NL’NL’NL’NL’

5 r yI S IS I=SI=S S 0

6 yMdsMds MdtMdt r LM 0 M s +M t =M 0 M t =f(y)

7 การสร้างเส้น LM กรณี Ms ไม่ยืดหยุ่นต่ออัตรา ดอกเบี้ย yMsMs MtMt r 0 LM M s +M t =M 0 M t =f(y)

8 IS คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และผลผลิต ที่ทำให้ ตลาดผลผลิตอยู่ในดุลยภาพ LM คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและผลผลิต ที่ทำให้ตลาดการเงินอยู่ในดุลยภาพ r 0y ISIS LM

9 IS-LM เมื่อระดับราคาเปลี่ยน โดยที่ p { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/12/3981248/slides/slide_9.jpg", "name": "IS-LM เมื่อระดับราคาเปลี่ยน โดยที่ p

10 MPN*p NLNL y 0L W 0 L Y=f(K,L) MPN*p S L =f(w/p) NL’NL’NL’NL’

11 p y AS ADAD Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Wage Downward Rigidity

12 p y AS ADAD AD ’ Both Policies are effective. Monetary policy has weaknesses ie., liquidity trap. y0y0 y1y1 0

13 AS AD P y 0 Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Imperfect Foresight ใน Labor Market

14 AS AD P y 0 AD ’ Monetary Policy is effective

15 p y AS( p e ) ADAD Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation 0 AS ’ (p e ) AD ’ Ploicies are ineffective.

16 p y AS( p e ) ADAD Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation 3. Wage Contract 0 AS ’ (p e ) AD ’ Ploicy is ineffective.

17 ตัวอย่าง

18 ตัวอย่าง ( ต่อ ), มีลักษณะการแจกแจงเช่นเดียวกับ คือ ระดับผลผลิตเป้าหมาย หรือ อัตราธรรมชาติ คือ ระดับผลผลิต ณ เวลา t คือ ระดับราคาคาดการณ์ ณ เวลา t คือ ระดับราคา ณ เวลา t คือ Shock ในสมการ ต่างๆ มีลักษณะเป็นตัวแปร White Noise

19 ตัวอย่าง ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญ วิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google