งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา. ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา. ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา

2 ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป

3 ปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจ เงินในระบบมาก เกินไป

4 ทำให้เกิด ภาวะเงิน เฟ้อ ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น(ของ แพง) แก้ไขโดยการ..... ดึงเงินออกจากระบบ (ลดปริมาณเงินในระบบ)

5 โดยการใช้นโยบายการ คลัง รัฐบาล โดยรัฐบาล เป็นผู้ใช้ มี 2 เรื่อง คือ..... 1. ภาษี 2. การใช้จ่าย ภาครัฐ

6 1. ภาษี เพิ่มอัตราภาษี หรือ เก็บภาษี มากขึ้น 2. การใช้จ่ายภาครัฐ ลดการใช้จ่ายภาครัฐ ผล คือ ลดปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจลง

7 โดยการใช้นโยบาย การเงิน ธนาคาร โดยธนาคาร เป็นผู้ใช้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศ ไทย (แบงค์ชาติ) มี 1 เรื่อง คือ..... 1. อัตราดอกเบี้ย

8 อัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินดอกเบี้ยเงินกู้ และ ดอกเบี้ยเงินฝาก ผล คือ ลดปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจลง

9 ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ น้อย เกินไป

10 ปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจ เงินในระบบน้อย เกินไป

11 ทำให้เกิด ภาวะเงิน ฝืด ราคาสินค้าถูกลง + มีการ ว่างงานสูง แก้ไขโดยการ..... นำเงินเข้าสู่ระบบ (เพิ่มปริมาณเงินในระบบ)

12 โดยการใช้นโยบายการ คลัง รัฐบาล โดยรัฐบาล เป็นผู้ใช้ มี 2 เรื่อง คือ..... 1. ภาษี 2. การใช้จ่ายภาครัฐ

13 1. ภาษี ลดอัตราภาษี หรือ เก็บภาษี น้อยลง 2. การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ (อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจมากขึ้น) ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจลง

14 โดยการใช้นโยบาย การเงิน โดยธนาคาร เป็นผู้ใช้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศ ไทย (แบงค์ชาติ) มี 1 เรื่อง คือ..... 1. อัตราดอกเบี้ย

15 อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินดอกเบี้ยเงินกู้ และ ดอกเบี้ยเงินฝาก ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา. ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google