งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา. ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา. ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา

2 ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป

3 ปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจ เงินในระบบมาก เกินไป

4 ทำให้เกิด ภาวะเงิน เฟ้อ ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น(ของ แพง) แก้ไขโดยการ..... ดึงเงินออกจากระบบ (ลดปริมาณเงินในระบบ)

5 โดยการใช้นโยบายการ คลัง รัฐบาล โดยรัฐบาล เป็นผู้ใช้ มี 2 เรื่อง คือ ภาษี 2. การใช้จ่าย ภาครัฐ

6 1. ภาษี เพิ่มอัตราภาษี หรือ เก็บภาษี มากขึ้น 2. การใช้จ่ายภาครัฐ ลดการใช้จ่ายภาครัฐ ผล คือ ลดปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจลง

7 โดยการใช้นโยบาย การเงิน ธนาคาร โดยธนาคาร เป็นผู้ใช้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศ ไทย (แบงค์ชาติ) มี 1 เรื่อง คือ อัตราดอกเบี้ย

8 อัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินดอกเบี้ยเงินกู้ และ ดอกเบี้ยเงินฝาก ผล คือ ลดปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจลง

9 ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ น้อย เกินไป

10 ปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจ เงินในระบบน้อย เกินไป

11 ทำให้เกิด ภาวะเงิน ฝืด ราคาสินค้าถูกลง + มีการ ว่างงานสูง แก้ไขโดยการ..... นำเงินเข้าสู่ระบบ (เพิ่มปริมาณเงินในระบบ)

12 โดยการใช้นโยบายการ คลัง รัฐบาล โดยรัฐบาล เป็นผู้ใช้ มี 2 เรื่อง คือ ภาษี 2. การใช้จ่ายภาครัฐ

13 1. ภาษี ลดอัตราภาษี หรือ เก็บภาษี น้อยลง 2. การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ (อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจมากขึ้น) ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจลง

14 โดยการใช้นโยบาย การเงิน โดยธนาคาร เป็นผู้ใช้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศ ไทย (แบงค์ชาติ) มี 1 เรื่อง คือ อัตราดอกเบี้ย

15 อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินดอกเบี้ยเงินกู้ และ ดอกเบี้ยเงินฝาก ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินใน ระบบเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ไขปัญหา. ปริมาณ เงิน ในระบบ เศรษฐกิจ มาก เกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google