งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

2 สาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ – ความสำคัญของ ดวงอาทิตย์ คณิตศาสตร์ – บอกและวัดความ ยาวของวัตถุ เทคโนโลยี – เซลล์สุริยะ, การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร์ – การออกแบบและ สร้างบ้านพลังงาน แสงอาทิตย์โดยทำงาน ตาม กระบวนการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

3 ดวงอาทิตย์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

4 การใช้ประโยชน์จากดวง อาทิตย์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

5

6 เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

7

8

9 สถานการณ์ ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ กำลังจะหมดไป เราจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าจาก เซลล์สุริยะแทน นักเรียนจะต้องสร้างบ้านและ ติดตั้งเซลล์สุริยะ เพื่อทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ กำหนดทำงานได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

10 ออด ไฟฟ้า มอเตอร์ หลอด LED สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

11 เงื่อนไข 1. กำหนดขนาดของบ้าน กว้าง 10-15 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร สูง 15-25 เซนติเมตร 2. ต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำงานพร้อมกันได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

12 วงจรไฟ ฟ้า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google