งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) กิจกรรม “ ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) กิจกรรม “ ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) กิจกรรม “ ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ”

2 2 พลังงานลม 2

3 3 การเกิดลม เนื่องจากความแตกต่าง ของอุณหภูมิสองแห่ง อากาศเมื่อได้ความร้อนจะ ขยายตัว อากาศร้อนจึง ลอยตัวสูงขึ้น อากาศที่ อุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณ ข้างเคียง จะเคลื่อนที่เข้า แทนที่ เนื่องจากความแตกต่างของ ความกดอากาศ อากาศเมื่อ ได้รับความร้อนจะขยายตัว ทำ ให้มีความหนาแน่นลดลงและ เป็นผลให้ความกดอากาศ น้อยลงด้วย อากาศเย็นบริเวณ ใกล้เคียง ซึ่งมีความหนาแน่น มากกว่าจะเกิดการเคลื่อนที่เข้า มาบริเวณที่มีความกดอากาศ ต่ำกว่า

4 “ ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอก ทาง ”

5

6

7 องค์ประกอบของศรลม ส่วนหาง ส่วนหัว ส่วนฐาน / ขาตั้ง ส่วนบอกทิศ (Wind vane or weather vane)

8 ประโยชน์ศรลม ระบบการพยากรณ์อากาศ โดยมักใช้ ร่วมกับเครื่อง anemometer ใช้วัดตำแหน่งการติดตั้งกังหันลมผลิต ไฟฟ้า ใช้ในสนามบินเพื่อดูทิศทางลมที่จะ ส่งผลกระทบต่อการบิน ใช้บอกทิศทางเพื่อการตากแห้ง การ สร้างบ้านให้มีอากาศไหลเวียนดี

9 สถานการณ์ปัญหา ถ้านักเรียนต้องการสร้างศรลมเพื่อใช้ วัดทิศทางลม โดยใช้วัสดุที่มีให้อย่าง จำกัด เพื่อให้สามารถวัดทิศทางลม ได้อย่างแม่นยำจะสามารถทำได้ อย่างไร

10 วัสดุอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.) กิจกรรม “ ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google