งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะเต็มศึกษา (STEM Education)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะเต็มศึกษา (STEM Education)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 กิจกรรมสะเต็ม “ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้”
กิจกรรมสะเต็ม “ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้”

3 เกียร์ (GEAR) เกียร์ต่ำ เกียร์สูง ? เกียร์ 1 2 3 4 5 ?
เกียร์ต่ำ เกียร์สูง ? เกียร์ ? ขึ้นลงทางลาดชันโปรดใช้เกียร์ ต่ำ เกียร์ แปลว่าอะไร ?

4 เฟือง

5 เกียร์รถยนต์

6

7 เกียร์รถมอเตอร์ไซค์

8 อัตราทดเกียร์ ลำดับเกียร์ รถปิกอัพ รถเก๋งเกียร์ธรรมดา รถเก๋งเกียร์ออโต
1 4.313 3.545 2.875 2 2.330 2.158 1.568 3 1.436 1.478 1.000 4 1.129 0.697 5 0.838 0.886 เกียร์ถอยหลัง 4.220 3.333 2.300

9 อัตราทดเฟือง

10 “สำรวจเฟืองขับ-เฟืองตาม”

11 ตารางบันทึกผล 8 12 2 คู่ที่ จำนวนฟันของ เฟืองขับ (t1)
จำนวนรอบของเฟืองขับ (n1) จำนวนรอบของเฟืองตาม (n2) 1 8 12 = 1.5 3 2 =1.5 4 5

12 อัตราทดเฟือง จำนวนฟันของเฟืองตาม จำนวนฟันของเฟืองขับ
อัตราทดเฟือง = จำนวนฟันของเฟืองตาม จำนวนฟันของเฟืองขับ อัตราทดเฟือง = จำนวนรอบของเฟืองขับ จำนวนรอบของเฟืองตาม

13 กิจกรรม “สร้างรถจำลองขึ้นเนิน 9 องศา”
กิจกรรม “สร้างรถจำลองขึ้นเนิน 9 องศา” ให้นักเรียนสร้างรถจำลองเพื่อใช้ทดสอบการวิ่ง ขึ้นเนินที่ทำมุม 9 องศา ในแนวระดับ โดย ทดสอบกับถนนจำลองยาว 240 เซนติเมตร พร้อมทั้งบันทึกแนวทางการสร้างและอธิบาย เหตุผล ชุดอุปกรณ์

14 กำลังเครื่องยนต์ การเอากำลังม้าจากเครื่องยนต์ลงพื้นให้ได้มากๆ นั้น จะต้องให้เกิดงานมาก นั่นคือทำให้เกิดแรงบิดที่มากพอที่จะหมุนล้อรถให้รถเคลื่อนที่ไปได้ การที่จะทำให้เกิดแรงบิดมากๆ ที่ล้อ นั่นคือ การได้เปรียบเชิงกลมาก ดังนั้น จะต้องมีอัตราทดที่มากด้วย

15 ลองทำดู ให้นักเรียนสร้างรถจำลองเพื่อใช้ทดสอบการวิ่งบนพื้นที่ราบแข่งกัน เพื่อหาผู้ชนะ ว่า รถจำลองของใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน


ดาวน์โหลด ppt สะเต็มศึกษา (STEM Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google