งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

2 กิจกรรมสะเต็ม “ ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ ”

3 เกียร์ (GEAR) เกียร์ต่ำ เกียร์สูง ? เกียร์ 1 2 3 4 5 ? ขึ้นลงทางลาดชันโปรดใช้เกียร์ ต่ำ เกียร์ แปลว่าอะไร ?

4 เฟือง

5 เกียร์รถยนต์

6

7 เกียร์รถมอเตอร์ไซค์

8 อัตราทดเกียร์ ลำดับเกียร์รถปิกอัพรถเก๋งเกียร์ ธรรมดา รถเก๋งเกียร์ออ โต 14.3133.5452.875 22.3302.1581.568 31.4361.4781.000 4 1.1290.697 50.8380.886 เกียร์ถอย หลัง 4.2203.3332.300

9 อัตราทดเฟือง

10 สำรวจเฟืองขับ - เฟืองตาม “ สำรวจเฟืองขับ - เฟืองตาม ”

11 ตารางบันทึกผล คู่ที่จำนวนฟัน ของ เฟืองขับ (t 1 ) จำนวนฟัน ของเฟือง ตาม (t 2 ) จำนวนรอบ ของเฟืองขับ (n 1 ) จำนวนรอบ ของเฟือง ตาม (n 2 ) 1 8 12 = 1.53 2 2 3 4 5

12 อัตราทดเฟือง อัตราทดเฟือง = จำนวนฟันของ เฟืองตาม จำนวนฟันของ เฟืองขับ อัตราทดเฟือง = จำนวนรอบของ เฟืองขับ จำนวนรอบของ เฟืองตาม

13 กิจกรรมสร้างรถจำลองขึ้นเนิน 9 องศา กิจกรรม “ สร้างรถจำลองขึ้นเนิน 9 องศา ” ให้นักเรียนสร้างรถจำลองเพื่อใช้ทดสอบการวิ่ง ขึ้นเนินที่ทำมุม 9 องศา ในแนวระดับ โดย ทดสอบกับถนนจำลองยาว 240 เซนติเมตร พร้อมทั้งบันทึกแนวทางการสร้างและอธิบาย เหตุผล ชุดอุปกรณ์

14 กำลังเครื่องยนต์ การเอากำลังม้าจากเครื่องยนต์ลงพื้นให้ ได้มากๆ นั้น จะต้องให้เกิดงานมาก นั่น คือทำให้เกิดแรงบิดที่มากพอที่จะหมุน ล้อรถให้รถเคลื่อนที่ไปได้ การที่จะทำ ให้เกิดแรงบิดมากๆ ที่ล้อ นั่นคือ การ ได้เปรียบเชิงกลมาก ดังนั้น จะต้องมี อัตราทดที่มากด้วย

15 ลองทำดู ให้นักเรียนสร้างรถจำลองเพื่อใช้ ทดสอบการวิ่งบนพื้นที่ราบแข่งกัน เพื่อ หาผู้ชนะ ว่า รถจำลองของใครจะวิ่งได้ เร็วกว่ากัน


ดาวน์โหลด ppt สะเต็มศึกษา (STEM Education) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google