งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้สถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้สถาบันการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้สถาบันการเงิน
โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค

2 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการออมรวมทั้งข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคารในพื้นที่ที่ให้บริการแก่เยาวชน

3 สถาบันการเงินแบบไม่เป็นทางการ
-บ้าน -ชมรมออมทรัพย์ -กองทุนสัจจะออมทรัพย์ -กองทุนหมู่บ้าน

4 สถาบันการเงินแบบเป็นทางการ
-ธนาคาร -สหกรณ์ออมทรัพย์ -สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

5 หลักในการเลือกออมเงิน
1. ความปลอดภัยของเงิน ความเป็นส่วนตัว ไม่มีความยุ่งยาก ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการผู้ใช้ ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝาก สามารถใช้เงินได้ทันทีกรณีฉุกเฉิน สิ่งจูงใจให้ใช้จ่ายเงิน ความสะดวก

6 ทางเลือกในการออมเงิน
ออมที่บ้าน โดยการ... เก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินแยกต่างหาก ซ่อนกระปุกเงินไว้ในที่ต่างๆตามบริเวณบ้าน

7 บ้าน ข้อดี ข้อเสีย ฝากและถอนง่าย เงินถูกขโมยได้ง่าย ไม่เสียค่าบริการ
จูงใจให้ใช้เงินได้ตลอดเวลา มีเงินพร้อมใช้กรณีฉุกเฉิน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำเป็นต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ

8 ทางเลือกในการออมเงิน ออมที่สหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการ... ออมเงินเป็นกลุ่ม เช่นออมกับครอบครัว ออมกับโรงเรียน ออมกับเพื่อนๆ สมาชิกทุกคนในสถาบันมีบัญชีเดียวกัน เช่นบัญชีออมทรัพย์ของโรงเรียน..... สมาชิกมีบันทึกการฝากเงินเข้าบัญชีกลุ่มต่างหาก สมาชิกร่วมกันกำหนดกำกฎระเบียบในการถอนเงิน

9 ธนาคาร ข้อดี ข้อเสีย มีความสะดวก
มีคำถามเรื่องความไว้วางใจเพราะการดำเนินงานขึ้นอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆที่ใช้กฏระเบียบและดูแลเงิน เข้าถึงได้ง่าย มีความสงสัยเรื่องความปลอดภัยเพราะเงินอาจถูกขโมยหรือโกงได้งานขึ้น ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม มีโอกาสได้พบเพื่อสมาชิก อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าธนาคาร

10 ทางเลือกในการออมเงิน
ออมที่ธนาคาร โดยการ... มีบัญชีส่วนบุคคล เงินจะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยล็อคกุญแจในอาคารที่ปลอดภัย มีการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม สามารถเลือกเปิดบัญชีออมได้หลายประเภท

11 ธนาคาร ข้อดี ข้อเสีย มีความปลอดภัย
มีข้อกำหนดในการเปิดบัญชีเช่นอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีเป็นต้น มีความเป็นส่วนตัว มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นค่าโอน ค่าธรรมเนียมบัตร ATM มีความสะดวกกรณีใช้บัตรATM เบิกถอนได้ตลอดเวลา กำหนดเวลาทำการทำให้การเบิกถอนกรณีฉุกเฉิน มีความยากลำบาก มีการประกันความเสียหายของเงินฝาก ธนาคารอาจไกลจากสถานที่พัก

12 กิจกรรมท้ายบทเรียน ให้สมาชิกเลือกทางเลือกในการออม
ฉันเลือก เนื่องจาก

13 การนำเสนอเกี่ยวกับธนาคาร
เราจะต้องมีอายุเท่าไรจึงเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ เราจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างในเปิดบัญชีออมทรัพย์ จะต้องใช้เงินเท่าไรในการเปิดออมทรัพย์ มีค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บเท่าไรอะไรบ้าง มีค่าบริการในการทำธุรกรรมอะไรบ้าง จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากเท่าไร สามารถฝากและเบิก-ถอนได้อย่างไรบ้าง จะตรวจสอบยอดเงินฝากได้อย่างไร ถ้าสมุดบัญชีหายจะทำอย่างไร จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

14 ประเภทธนาคาร 1. ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 2. ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 3. ธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ ได้แก่ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารเดื่อการส่งออกและนำเข้า - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

15 กิจกรรมท้ายบทเรียน สะท้อน เชื่อมโยง ปรับใช้
ให้สมาชิกทำงานกลุ่มโดยเขียนคำถามสำหรับการอภิปรายลงในกระดาษที่เตรียมให้ สะท้อน ปัจจุบันนี้ท่านออมเงินแบบไหน เชื่อมโยง ออมแล้วได้ผลตอบแทนอย่างไร ปรับใช้ ต่อไปในอนาคตท่านจะเลือกออมอย่างไร เพราะเหตุใด

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้สถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google