งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค

2 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร ในพื้นที่ที่ให้บริการแก่ เยาวชน

3 - บ้าน - ชมรมออม ทรัพย์ - กองทุนสัจจะออม ทรัพย์ - กองทุน หมู่บ้าน สถาบันการเงินแบบไม่ เป็นทางการ

4 สถาบันการเงินแบบเป็น ทางการ - ธนาคาร - สหกรณ์ออม ทรัพย์ - สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน

5 หลักในการเลือกออมเงิน 1. ความปลอดภัยของเงิน 2. ความเป็นส่วนตัว 3. ไม่มีความยุ่งยาก 4. ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ผู้ใช้ 5. ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝาก 6. สามารถใช้เงินได้ทันทีกรณี ฉุกเฉิน 7. สิ่งจูงใจให้ใช้จ่ายเงิน 8. ความสะดวก

6 ทางเลือกในการออม เงิน ออมที่บ้าน โดยการ...  เก็บเงินไว้ในกระปุกออมสิน แยกต่างหาก  ซ่อนกระปุกเงินไว้ในที่ต่างๆ ตามบริเวณบ้าน

7 บ้าน ข้อดีข้อเสีย ฝากและถอนง่ายเงินถูกขโมยได้ง่าย ไม่เสียค่าบริการจูงใจให้ใช้เงินได้ตลอดเวลา มีเงินพร้อมใช้กรณีฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำเป็นต้องมียอดเงิน คงเหลือขั้นต่ำ

8 ออมที่สหกรณ์ออม ทรัพย์ โดยการ...  ออมเงินเป็นกลุ่ม เช่นออมกับ ครอบครัว ออมกับโรงเรียน ออมกับ เพื่อนๆ  สมาชิกทุกคนในสถาบันมีบัญชี เดียวกัน เช่นบัญชีออมทรัพย์ของ โรงเรียน.....  สมาชิกมีบันทึกการฝากเงินเข้า บัญชีกลุ่มต่างหาก  สมาชิกร่วมกันกำหนดกำกฎระเบียบ ในการถอนเงิน ทางเลือกในการออม เงิน

9 ธนาคา ร ข้อดีข้อเสีย มีความสะดวกมีคำถามเรื่องความไว้วางใจเพราะการ ดำเนินงานขึ้นอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆที่ ใช้กฏระเบียบและดูแลเงิน เข้าถึงได้ง่ายมีความสงสัยเรื่องความปลอดภัย เพราะเงินอาจถูกขโมยหรือโกงได้งาน ขึ้น ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือ ค่าธรรมเนียม มีโอกาสได้พบเพื่อสมาชิก อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า ธนาคาร

10 ออมที่ธนาคาร โดยการ...  มีบัญชีส่วนบุคคล  เงินจะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยล็อค กุญแจในอาคารที่ปลอดภัย  มีการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมใน การทำธุรกรรม  สามารถเลือกเปิดบัญชีออมได้ หลายประเภท ทางเลือกในการออม เงิน

11 ธนาคา ร ข้อดีข้อเสีย มีความปลอดภัยมีข้อกำหนดในการเปิดบัญชี เช่นอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีเป็นต้น มีความเป็นส่วนตัวมีค่าธรรมเนียมในการทำ ธุรกรรมทางการเงิน เช่นค่า โอน ค่าธรรมเนียมบัตร ATM มีความสะดวกกรณีใช้บัตร ATM เบิกถอนได้ตลอดเวลา กำหนดเวลาทำการทำให้การ เบิกถอนกรณีฉุกเฉิน มีความ ยากลำบาก มีการประกันความเสียหาย ของเงินฝาก ธนาคารอาจไกลจากสถานที่ พัก

12 กิจกรรมท้ายบทเรียน ให้สมาชิกเลือกทางเลือก ในการออม ฉันเลือก........................................................................... เนื่องจาก..................................................................................................................................................................

13 การนำเสนอเกี่ยวกับ ธนาคาร 1. เราจะต้องมีอายุเท่าไรจึงเปิดบัญชี ออมทรัพย์ได้ 2. เราจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างในเปิด บัญชีออมทรัพย์ 3. จะต้องใช้เงินเท่าไรในการเปิดออม ทรัพย์ 4. มีค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บ เท่าไรอะไรบ้าง 5. มีค่าบริการในการทำธุรกรรม อะไรบ้าง 6. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากเท่าไร 7. สามารถฝากและเบิก - ถอนได้ อย่างไรบ้าง 8. จะตรวจสอบยอดเงินฝากได้อย่างไร 9. ถ้าสมุดบัญชีหายจะทำอย่างไร 10. จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

14 ประเภทธนาคาร 1. ธนาคารกลาง ( ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ) 2. ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 3. ธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ พิเศษ ได้แก่ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารเดื่อการส่งออกและ นำเข้า - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ไทย

15 กิจกรรมท้ายบทเรียน ให้สมาชิกทำงานกลุ่มโดยเขียน คำถามสำหรับการอภิปรายลงใน กระดาษที่เตรียมให้ สะท้อน ปัจจุบันนี้ท่านออมเงินแบบไหน เชื่อมโยง ออมแล้วได้ผลตอบแทน อย่างไร ปรับใช้ ต่อไปในอนาคตท่านจะเลือกออม อย่างไร เพราะเหตุใด

16


ดาวน์โหลด ppt โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google