งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค

2 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร ในพื้นที่ที่ให้บริการแก่ เยาวชน

3 - บ้าน - ชมรมออม ทรัพย์ - กองทุนสัจจะออม ทรัพย์ - กองทุน หมู่บ้าน สถาบันการเงินแบบไม่ เป็นทางการ

4 สถาบันการเงินแบบเป็น ทางการ - ธนาคาร - สหกรณ์ออม ทรัพย์ - สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน

5 หลักในการเลือกออมเงิน 1. ความปลอดภัยของเงิน 2. ความเป็นส่วนตัว 3. ไม่มีความยุ่งยาก 4. ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ผู้ใช้ 5. ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝาก 6. สามารถใช้เงินได้ทันทีกรณี ฉุกเฉิน 7. สิ่งจูงใจให้ใช้จ่ายเงิน 8. ความสะดวก

6 ทางเลือกในการออม เงิน ออมที่บ้าน โดยการ...  เก็บเงินไว้ในกระปุกออมสิน แยกต่างหาก  ซ่อนกระปุกเงินไว้ในที่ต่างๆ ตามบริเวณบ้าน

7 บ้าน ข้อดีข้อเสีย ฝากและถอนง่ายเงินถูกขโมยได้ง่าย ไม่เสียค่าบริการจูงใจให้ใช้เงินได้ตลอดเวลา มีเงินพร้อมใช้กรณีฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำเป็นต้องมียอดเงิน คงเหลือขั้นต่ำ

8 ออมที่สหกรณ์ออม ทรัพย์ โดยการ...  ออมเงินเป็นกลุ่ม เช่นออมกับ ครอบครัว ออมกับโรงเรียน ออมกับ เพื่อนๆ  สมาชิกทุกคนในสถาบันมีบัญชี เดียวกัน เช่นบัญชีออมทรัพย์ของ โรงเรียน.....  สมาชิกมีบันทึกการฝากเงินเข้า บัญชีกลุ่มต่างหาก  สมาชิกร่วมกันกำหนดกำกฎระเบียบ ในการถอนเงิน ทางเลือกในการออม เงิน

9 ธนาคา ร ข้อดีข้อเสีย มีความสะดวกมีคำถามเรื่องความไว้วางใจเพราะการ ดำเนินงานขึ้นอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆที่ ใช้กฏระเบียบและดูแลเงิน เข้าถึงได้ง่ายมีความสงสัยเรื่องความปลอดภัย เพราะเงินอาจถูกขโมยหรือโกงได้งาน ขึ้น ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือ ค่าธรรมเนียม มีโอกาสได้พบเพื่อสมาชิก อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า ธนาคาร

10 ออมที่ธนาคาร โดยการ...  มีบัญชีส่วนบุคคล  เงินจะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยล็อค กุญแจในอาคารที่ปลอดภัย  มีการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมใน การทำธุรกรรม  สามารถเลือกเปิดบัญชีออมได้ หลายประเภท ทางเลือกในการออม เงิน

11 ธนาคา ร ข้อดีข้อเสีย มีความปลอดภัยมีข้อกำหนดในการเปิดบัญชี เช่นอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีเป็นต้น มีความเป็นส่วนตัวมีค่าธรรมเนียมในการทำ ธุรกรรมทางการเงิน เช่นค่า โอน ค่าธรรมเนียมบัตร ATM มีความสะดวกกรณีใช้บัตร ATM เบิกถอนได้ตลอดเวลา กำหนดเวลาทำการทำให้การ เบิกถอนกรณีฉุกเฉิน มีความ ยากลำบาก มีการประกันความเสียหาย ของเงินฝาก ธนาคารอาจไกลจากสถานที่ พัก

12 กิจกรรมท้ายบทเรียน ให้สมาชิกเลือกทางเลือก ในการออม ฉันเลือก เนื่องจาก

13 การนำเสนอเกี่ยวกับ ธนาคาร 1. เราจะต้องมีอายุเท่าไรจึงเปิดบัญชี ออมทรัพย์ได้ 2. เราจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างในเปิด บัญชีออมทรัพย์ 3. จะต้องใช้เงินเท่าไรในการเปิดออม ทรัพย์ 4. มีค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บ เท่าไรอะไรบ้าง 5. มีค่าบริการในการทำธุรกรรม อะไรบ้าง 6. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากเท่าไร 7. สามารถฝากและเบิก - ถอนได้ อย่างไรบ้าง 8. จะตรวจสอบยอดเงินฝากได้อย่างไร 9. ถ้าสมุดบัญชีหายจะทำอย่างไร 10. จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร

14 ประเภทธนาคาร 1. ธนาคารกลาง ( ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ) 2. ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 3. ธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ พิเศษ ได้แก่ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารเดื่อการส่งออกและ นำเข้า - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ไทย

15 กิจกรรมท้ายบทเรียน ให้สมาชิกทำงานกลุ่มโดยเขียน คำถามสำหรับการอภิปรายลงใน กระดาษที่เตรียมให้ สะท้อน ปัจจุบันนี้ท่านออมเงินแบบไหน เชื่อมโยง ออมแล้วได้ผลตอบแทน อย่างไร ปรับใช้ ต่อไปในอนาคตท่านจะเลือกออม อย่างไร เพราะเหตุใด

16


ดาวน์โหลด ppt โดยคุณครูชลิตดา สิทธิโชค. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ เกี่ยวกับทางเลือกในการออม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของ ทางเลือกต่างๆ - เยาวชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับบริการของธนาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google