งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE

2 เยี่ยมชมโรงงาน Rise Engineering วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 Feedback - Rise Engineering เป็นธุรกิจทางเครื่องจักรกล เกษตรอันดับต้นๆ ของ ประเทศ โดยเฉพาะด้านการ สีข้าว และการอบแห้งข้าว - ทาง Rise Engineering พร้อม ปรึกษาความร่วมมือทาง วิชาการกับทางหลักสูตร วิศวกรรมเกษตร

3 CLSU CLSU ( ประเทศฟิลิปปินส์ ) เข้าพบและ ปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน เครื่องจักรกลเกษตร และแหล่งน้ำ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 Details - รศ. เกรียงศักดิ์ สุวรณ โพธิศรี, ผศ. ดร. ทรง วุฒิ แสงจันทร์, ผศ. ดร. ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ ดร. วสุ อุดม เพทายกุล ให้การ ต้อนรับ และพูดคุยถึง งานวิจัยร่วมทางด้าน เครื่องจักรกลเกษตร และแหล่งน้ำ

4 เข้าร่วมอบรม การจัดการความรู้เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรของสถาบัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 Details รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม ผศ. ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร์ คุณจิตราพร กัง สวัสดิ์ คุณสุวัลณา คุณกฤษณ์ ผล โพธิ์

5 เรื่องอื่นๆ วันที่ 03 มีนาคม 2558 คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วม คัดเลือกโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ( หลักสูตรวิศวกรรม เกษตร ) เพื่อเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 19 ซึ่งปีนี้มี การส่งเข้าร่วมการกิจกรรมนี้ 4 กลุ่มโดยแบ่งเป็น 1 กลุ่มสำหรับการนำเสนอภาคบรรยาย และ 3 กลุ่ม สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์

6


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google