งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558
AGRICULTURAL ENGINEERING PROFESSION WITH A FUTURE

2 เยี่ยมชมโรงงาน Rise Engineering
Feedback - Rise Engineering เป็นธุรกิจทางเครื่องจักรกลเกษตรอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะด้านการสีข้าว และการอบแห้งข้าว - ทาง Rise Engineering พร้อมปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับทางหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558

3 CLSU (ประเทศฟิลิปปินส์) เข้าพบและปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน
เครื่องจักรกลเกษตร และแหล่งน้ำ Details - รศ.เกรียงศักดิ์ สุวรณโพธิศรี, ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์, ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ และ ดร.วสุ อุดมเพทายกุล ให้การต้อนรับ และพูดคุยถึงงานวิจัยร่วมทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรและแหล่งน้ำ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558

4 เข้าร่วมอบรม การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บุคลากรของสถาบัน
Details รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์ คุณจิตราพร กังสวัสดิ์ คุณสุวัลณา คุณกฤษณ์ ผลโพธิ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

5 เรื่องอื่นๆ วันที่ 03 มีนาคม 2558
คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมคัดเลือกโครงงานวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร) เพื่อเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 19 ซึ่งปีนี้มีการส่งเข้าร่วมการกิจกรรมนี้ 4 กลุ่มโดยแบ่งเป็น 1 กลุ่มสำหรับการนำเสนอภาคบรรยาย และ 3 กลุ่มสำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์

6


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google