งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังคนทันตสาธารณสุข. ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังคนทันตสาธารณสุข. ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังคนทันตสาธารณสุข

2 ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99

3 ร้อยละของทันตแพทย์จำแนกตามเพศ พ. ศ.2556 ที่มา ฐานข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2556

4

5 ทั้งประเทศ หญิง 64.74 : ชาย 35.26 ที่มา ฐานข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2556

6 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร พ. ศ.2542-2555 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรทั้งประเทศ พ.ศ.2555 1 : 5,788 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2542-2555

7 ร้อยละทันตแพทย์จำแนกตามสังกัดของ หน่วยงาน พ. ศ.2555 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2555

8 ร้อยละของทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน พ. ศ.2542-2555 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2542-2555

9 ประมาณการจำนวนรับ นทพ. ใหม่ สถาบัน 255625572558255925602561 จุฬาลงกรณ์ฯ 135140 มหิดล ( ภาษาไทย ) 113 มหิดล ( นานาชาติ ) 30 เชียงใหม่ 110 80 60 ขอนแก่น 80 สงขลานครินทร์ 60 ศรีนครินทรวิโรฒ 78 ธรรมศาสตร์ ( ภาษาไทย ) 7555 ธรรมศาสตร์ ( ทวิภาษา 20 นเรศวร 90 รังสิต ( ทวิภาษา ) 100 เวสเทิร์น 92120 80 แม่ฟ้าหลวง 32 พะเยา 30 45 สุรนารี 3040 กรุงเทพธนบุรี 40 รวม 9331058 10681063

10 2555116075997.815 2556123075687.738 2557130075405.656 2558137575134.097 2559145574870.787 2560154574609.587 2561164574355.557 2562174574134.397 2563184573938.05 2564194573755.884 2565204573591.773 2566214573443.07 2567224573307.918 2568234573185.192 2569244573069.567 2570254572963.992 2571264572867.269 2572274572778.386 2573284572696.478 2574294572620.132 2575304572548.8

11 จำนวนทันตแพทย์ 11,607 อัตราส่วนต่อประชากร 1:5,900 จำนวนทันตแพทย์ 30,457 อัตราส่วนต่อประชากร 1:2,548

12

13 year dent ist surg peri o ped o orth o pros PH end o oper Gen diag total % 199 6 409 200000000000 0.0 0 199 7 608 7131213 61415125 2.0 5 199 8 477 14116172316351661424208 4.3 6 199 9 509 56317 2517401661426241 4.7 3 200 0 697 47620172517411881928269 3.8 6 200 1 584 610120 2518431882029302 5.1 7 200 2 625 611525234021462082232352 5.6 3 200 3 811 1135322871236025103239455 5.6 1 200 4 712 0148322971236025103839475 6.6 7 200 5 904 2161394071237625104840533 5.8 9 200 6 949 7167434571238126105341560 5.9 0 200 7 992 3180495272248327106641604 6.0 9 200 8 103 31189565979288529107541651 6.3 0 200 9 107 80197657586348538118341715 6.6 3 201 0 112 33199657586348538118341717 6.3 8

14

15 Dental Specialist Database

16

17

18

19 Number of Dentist with Post- Graduated Qualification (Grad Dip, M.Sc., Ph.D.), 2010

20 Number of Dentist with Post Graduated Qualification (Grad Dip, M.Sc., Ph.D.) 2010

21 Diploma in Board of Specialty 2011

22 ป. โท ป. บัณฑิ ตป. เอก วุฒิบัต รรวม จำนวน ทันต แพทย์ ร้อยละ สะสม 255926819340925011455737.8 2560276194381245081545735.6 2561291204491085441645733.5 2562292197381215271745731.6 2563296214401135501845729.9 2564296209381325431945728.4 2565302205491075562045727.0 2566300206381325442145725.8 2567306214401135602245724.7 2568303200381265412345723.7 กำลังผลิตหลังปริญญา

23

24 ทันตาภิบาล

25 ร้อยละทันตาภิบาลจำแนกตามภาค พ. ศ.2555 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2555

26 Dental nurse Graduated 1969-1999 Graduated 2000-2006 Total Graduated (total)2,6951,7804,475 Average graduated per year87254 Present Working in public health system 2,3401,3573,697 Loss (person)355423778 Loss (percent)13.17%23.76%17.39%

27 สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร พ. ศ.2545-2555 สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร กทม. พ.ศ.2555 1:69,190 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2545-2555

28

29

30 สถานพยาบาล SpecialistDentist Dhygienis t D assistD Tech รพศ 500125 75050 รพท 10353452071587138 รพช 14823705148266690 สสจ 0154 3080 รพ. นอก สป. ขนาด 500 เตียง 28070 42028 รพ. นอก สป. ขนาด 100 เตียง 3451156952946 รพ. นอก สป. ขนาด เล็ก 3895381710 รพสต ขนาดใหญ่ 741 1482 รพสต กลาง - เล็ก 9014 มหาวิทยาลัย 11001001200 รพ. กลาโหม ( เทียบเท่า รพศ.) 32513012057538 กทม โรงพยาบาล 500 111452615212 กทม ศูนย์ฯ สาธารณสุข 068 1360 เทศบาลนคร รพ. 150 เทศบาลเมือง รพ. 0300 600 รัฐวิสาหกิจ 100 รวมทั้งสิ้น 518662631315324602312

31 ทันตแพทย์ภาครัฐในปี 2570 ตามการคาด ประมาณ 11449 ทันตแพทย์ภาคเอกชนในปี 2570 หากคิดเป็น สัดส่วน 60:40 17174 รวมทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน 28623 ประมาณการผลิตทันตแพทย์จนถึงปี 2570+ จำนวนปัจจุบัน 23800 ส่วนต่าง 4823 ทันตาภิบาลภาครัฐในปี 2570 ตามการคาด ประมาณ 12381 ทันตาภิบาลภาคเอกชนในปี 2570 หากคิด เป็นสัดส่วน 20:80 3095 รวมทันตาภิบาลภาครัฐและเอกชน 15476 ประมาณการผลิตทันตาภิบาลจนถึงปี 2570+ จำนวนปัจจุบัน 14000 ส่วนต่าง 1476


ดาวน์โหลด ppt กำลังคนทันตสาธารณสุข. ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google